Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tư pháp

Thứ năm 24/08/2017 13:00

Ngày 24/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Tư pháp.

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Tư pháp.

 

Đoàn kiểm tra các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Ngành Tư pháp hiện có 141 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 41 thủ tục hành chính cấp huyện, 50 thủ tục hành chính cấp xã. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt công tác tự kiểm tra, rà soát đối với các văn bản quy phạm pháp luật, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 quyết định và đề nghị UBND tỉnh tiến hành xử lý các văn bản không còn phù hợp với Luật Đấu giá tài sản bằng hình thức bãi bỏ 1 nghị quyết, 1 chỉ thị. Thường xuyên rà soát, xây dựng các nội dung, quy chế tại cơ quan, đơn vị. Quan tâm chỉ đạo việc ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong cơ quan, hơn 98% công chức, viên chức trong đơn vị sử dụng, thực hiện trao đổi văn bản qua hệ thống. Tiếp nhận 2.688 văn bản đến, xử lý 1.050 văn bản đi; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền được giải quyết công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở; 135/141 thủ tục hành chính được cung cấp qua dịch vụ trực tuyến công mức độ 3…

Đoàn kiểm tra đề nghị: Sở Tư pháp tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử của Sở chi tiết, rõ ràng; đồng nhất các thủ tục hành chính đưa lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; áp dụng thực hiện quy trình sử dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008; công bố và niêm yết các thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” khoa học, chi tiết; bổ sung kịp thời các văn bằng, chứng chỉ hồ sơ công chức trực thuộc Sở quản lý…

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh