Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Giáo dục và Đào tạo

Thứ năm 20/07/2017 14:00

Ngày 20/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2017 do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến  kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT).

Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe Sở GD&ĐT báo cáo kết quả tự kiểm tra công tác CCHC, đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở Sở GD&ĐT về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Từ đầu năm đến nay, Sở GD&ĐT phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về quy định mức thu học phí giáo dục mầm non, phổ thông công lập, chương trình giáo dục đại trà và giáo dục thường xuyên năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh; triển khai trên 30 văn bản quy phạm pháp luật đúng kế hoạch. Toàn ngành tổ chức trên 1.800 buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 81.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức. Sở Sở GD&ĐT có 14 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, trong đó có 9 thủ tục ở mức độ 3; công tác giải quyết các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai và xử lý đúng thời gian quy định. Hằng năm, Sở thực hiện tốt việc phân cấp quản lý trên các lĩnh vực, giao dự toán kinh phí, biên chế, đánh giá xếp loại viên chức cho các đơn vị trực thuộc và chỉ đạo thực hiện đúng quy định. 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành…

Đoàn kiểm tra đánh giá, đơn vị thực hiện nghiêm túc và triển khai hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý được quan tâm thực hiện. Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ có nhiều cải tiến, thực hiện theo quy trình một cửa. Yêu cầu, Sở Sở GD&ĐT tiếp tục bám sát cụ thể chức năng, nhiệm vụ của ngành để tổ chức thực hiện CCHC hiệu quả hơn; các thủ tục hành chính cần được niêm yết công khai kịp tiến độ, thời gian. Tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành của lãnh đạo Sở; kịp thời cập nhật văn bản vào cơ sở dữ liệu, thường xuyên kiểm tra, rà soát, điều chỉnh các văn bản trên trang thông tin điện tử của Sở phù hợp thực tiễn… Công tác xây dựng, quy hoạch cán bộ,̣ công chức, viên chức cần bám sát văn bản hướng dẫn; đảm bảo số lượng cán bộ nguồn đưa vào quy hoạch (không tổ chức quy hoạch 1 người cho 1 chức danh); đảm bảo công tác bổ nhiệm và bổ nhiệm lại các chức danh trực thuộc Sở quản lý.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh