Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Bảo Lạc

Thứ sáu 21/06/2019 19:00

Ngày 21/6, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bảo Lạc.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với huyện Bảo Lạc.

6 tháng đầu năm 2019, UBND huyện có 233/235 thủ tục hành chính (TTHC) đã được giải quyết theo cơ chế một cửa, đạt tỷ lệ 99%, thực hiện qua Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGATE). Tại cấp xã, thị trấn có 111/113 TTHC được giải quyết, đạt 98%. Cấp huyện đã giải quyết 506/535 hồ sơ trước thời hạn, còn lại đang giải quyết. TTHC cấp xã giải quyết 14.145/14.231 hồ sơ trước và đúng thời hạn. Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm túc văn hóa, văn minh công sở, không có thái hộ phiền hà, gây nhũng nhiễu doanh nghiệp và người dân.

Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC cấp huyện, xã đã niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết. Đăng tải công khai địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại trên Trang thông tin điện tử của huyện tại địa chỉ: http://baolac.caobang.gov.vn/phananhkiennghi), đồng thời thông báo rộng rãi đến các xã, thị trấn.

Các phòng chuyên môn đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. 100% cơ quan, đơn vị đã rà soát, xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch.

UBND huyện thường xuyên chỉ đạo rà soát, bổ sung vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã; xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Văn hóa và Truyền thông, Đề án Trung tâm dịch vụ nông nghiệp; thực hiện hiệu quả phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp.

Tổng số cán bộ công chức cấp huyện 69 người; tổng số viên chức trong các đơn vị sự nghiệp, viên chức giáo viên 1.169 người; cán bộ công chức cấp xã 372 người. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ bản đạt chuẩn, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2019 theo quy định. Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, nâng cao hiệu quả công việc.

Đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận nỗ lực của UBND huyện Bảo Lạc đã tích cực chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ CCHC, đồng thời chỉ ra hạn chế huyện cần khắc phục: Tại một số xã, việc hiện đại hóa TTHC còn yếu về ứng dụng công nghệ thông tin; cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đồng bộ; giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa còn thiếu một số nội dung theo quy định. UBND huyện tiếp tục xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tập huấn cán bộ cấp huyện, xã về kỹ năng xử lý các loại văn bản trên hệ thống quản lý văn bản hệ điều hành VNPT-iOffie; quan tâm đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc cho cán bộ xã; tăng cường kiểm tra nền nếp, tác phong, kỷ cương, tinh thần trách nhiệm của cán bộ cấp xã trong thực hiện CCHC.

Trước đó, Đoàn kiểm tra đã đi kiểm tra thực tế tại thị trấn Bảo Lạc, các xã Bảo Toàn, Hưng Đạo, Hồng Trị và Bộ phận một cửa liên thông UBND huyện.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh