Kiểm tra công tác Cải cách hành chính năm 2017 tại văn phòng UBND tỉnh

Thứ sáu 03/11/2017 06:00

Ngày 2/11, đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức tại văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh báo cáo với đoàn kiểm tra CCHC tỉnh.

Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Năm 2017, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị; ban hành 17 văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện niêm yết công khai 35 TTHC thuộc thẩm quyền tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC và trên trang thông tin điện tử. Thường xuyên rà soát, đánh giá thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các phòng, ban chuyên môn và các đơn vị trực thuộc, qua rà soát không có tình trạng chồng chéo nhiệm vụ. Đảm bảo các chế độ chính sách, quyền lợi cho cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện tốt việc quản lý nguồn tài chính ngân sách cấp, thực hiện chi tiêu tiết kiệm, công khai, minh bạch, đúng chính sách, quy định của Nhà nước. Kịp thời cập nhật các dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 trên cổng thông tin điện tử tỉnh với 1.782 TTHC tại 3 cấp (cấp tỉnh, huyện, xã). Thực hiện tiếp nhận 11.889 văn bản đến, xử lý 3.561 văn bản đi trên hệ thống điện tử. 8/8 đơn vị trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008…

Đoàn kiểm tra đề nghị, Văn phòng UBND tỉnh cần xác định rõ trách nhiệm của cá nhân, đơn vị thực hiện nhiệm vụ CCHC trong công tác xây dựng và ban hành kế hoạch CCHC trong những năm tiếp theo; cần niêm yết công khai TTHC đúng theo quy định 09 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 34 của Chủ tịch UBND tỉnh; sử dụng chữ ký số trong văn bản điện tử; công bố thông tin lãnh đạo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh; kiện toàn lại Ban Chỉ đạo ISO 9001:2008 tại UBND tỉnh; rà soát ban hành lại chính sách chất lượng ISO; đánh giá kết quả nội bộ theo tiêu chuẩn; đảm bảo số lượng cán bộ nguồn đưa vào quy hoạch (1 người không quy hoạch quá 3 chức danh); đảm bảo công tác bổ nhiệm lại cán bộ.

Thanh BÌnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh