Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại huyện Thạch An

Thứ sáu 01/09/2017 06:00

Ngày 31/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Thạch An.

Đoàn kiêm tra CCHC tỉnh làm việc với huyện Thạch An.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại 2 xã Đức Long, Danh Sỹ. Đoàn kiểm tra đánh giá: tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cấp xã chưa bố trí công chức phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, chưa lập sổ hồ sơ theo dõi, chưa xây dựng kiểm soát thủ tục hành chính và việc niêm yết thủ tục hành chính tại cấp xã chưa đúng theo Quyết định số 34 ngày 22/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị lãnh đạo cấp xã cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác CCHC trên tất cả các nhiệm vụ của cấp xã về ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/1016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại UBND huyện, Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC của huyện về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính; hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh Cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; công tác cán bộ giai đoạn 2015 - 2017.

UBND huyện đã ban hành 1 văn bản quy phạm pháp luật, 1.301 quyết định, 277 báo cáo, 1 Chỉ thị, 394 công văn - kế hoạch, 133 tờ trình, 1 đề án, 7 chương trình công tác... Tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 750 lượt người nghe. Hiện nay, huyện có 219 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, các thủ tục hành chính đều được niêm yết công khai; 100% các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông hiện đại; 100% cơ quan, đơn vị đều có cán bộ đầu mối phụ trách công tác kiểm soát thủ tục hành chính và sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT-ioffice và áp dụng thực hiện quy trình hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008; tiếp nhận 27.442 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 27.439 hồ sơ được giải quyết đúng thời hạn...

Đoàn kiểm tra đề nghị, UBND huyện Thạch An tiếp tục đôn đốc các xã thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp đầy đủ thông tin về các dự án đầu tư, lịch làm việc của các đồng chí lãnh đạo trên trang thông tin điện tử của huyện; tăng cường sử dụng hộp thư điện tử công vụ tại các xã, thị trấn; cần tiến hành đánh giá nội bộ về quy trình thực hiện ISO 9001:2008; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; đảm bảo công tác quy hoạch cán bộ; xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ, công chức; đảm bảo số lượng cán bộ quy hoạch; cần xây dựng kế hoạch đào tạo cán bộ, đảm bảo các yêu cầu về công tác cán bộ cấp phòng do UBND huyện quản lý.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh