Kiểm tra cải cách hành chính tại Thành phố

Thứ ba 18/09/2018 17:00

Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Thành phố.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với UBND Thành phố.

Tại UBND phường Ngọc Xuân, Sông Hiến và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) thuộc UBND Thành phố, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện Kế hoạch CCHC năm; việc niêm yết TTHC, kết quả giải quyết hồ sơ hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; việc quản lý đội ngũ cán bộ, công chức; công tác tiếp công dân; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực quản lý, phục vụ công dân và doanh nghiệp trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ có công chức văn phòng - thống kê làm đầu mối phụ trách công tác kiểm soát TTHC; đầu tư đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho công tác tiếp dân như: lắp đặt hệ thống camera, máy tính, máy photo, máy Scan… Hiện nay, TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND Thành phố là 303 thủ tục; UBND cấp xã gồm 143 thủ tục. 100% thủ tục được giải quyết theo cơ chế một cửa. Thực hiện hiệu quả phần mềm quản lý văn bản điều hành VNPT-ioffice, tiếp nhận 1.600 văn bản đến, xử lý 3.000 văn bản đi. UBND Thành phố đã thực hiện sắp xếp, sáp nhập 216 tổ, xóm…

Đoàn kiểm tra CCHC tỉnh đề nghị các đơn vị thực hiện triệt để cơ chế một cửa trong tiếp nhận và giải quyết TTHC; lập sổ theo dõi tiếp nhận và trả kết quả TTHC, sổ bản điện tử có đầy đủ thông tin; niêm yết TTHC theo đúng Thông tư 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC và Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; nghiêm chỉnh thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh