Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tài chính

Thứ sáu 05/10/2018 12:00

Sáng 5/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Sở Tài chính.

Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh làm việc với Sở Tài chính

Hiện nay, có 3 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính, được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ, thực hiện qua phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại VNPT-IGATE. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tiếp nhận 664 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn; đơn vị tự kiểm tra thực hiện rà soát và đề xuất bãi bỏ 7 văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị duy trì thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 103/2005/NĐ-CP về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập. 47/47 cơ quan, đơn vị hành chính khối tỉnh đã thực hiện tự chủ, 19/47 đơn vị có kinh phí tiết kiệm với kinh phí tiết kiệm được gần 5,5 tỷ đồng; 265/265 cơ quan, đơn vị cấp huyện, Thành phố thực hiện tự chủ, số kinh phí tiết kiệm được gần 1,2 tỷ đồng. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, trên địa bàn tỉnh đã có 434 đơn vị được duyệt Phương án tự chủ tài chính năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020; trong đó các đơn vị dự toán cấp tỉnh có số kinh phí tiết kiệm được trên 62,7 tỷ đồng, đối với cấp huyện, Thành phố có kinh phí tiết kiệm được hơn 1,9 tỷ đồng.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả CCHC của Sở Tài chính trong việc quan tâm chỉ đạo, điều hành đảm bảo chất lượng, tiến độ và cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch CCHC năm 2018 đã xây dựng. Đề nghị Sở tiếp tục chỉ đạo quyết liệt 6 nhiệm vụ cụ thể CCHC; đẩy mạnh thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; sử dụng hiệu quả hòm thư điện tử công vụ; cung cấp đầy đủ các thông tin lên trang thông tin điện tử; thực hiện sắp xếp, tinh giản bộ máy hành chính.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh