Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Xây dựng

Thứ tư 03/10/2018 14:00

Sáng 3/10, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác quản lý thanh niên tại Sở Xây dựng.

Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh kiểm tra công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện TTHC.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các phòng, ban trực tiếp thực hiện nhiệm vụ CCHC về các nội dung: Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); hiện đại hóa hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm tra thực hiện Chỉ thị số 12 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước; kiểm tra công tác cán bộ.

Hiện nay, Sở Xây dựng có 28 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ và thực hiện qua phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại VNPT-IGATE. Sở đã ban hành kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020, triển khai cài đặt phần mềm chữ ký số; mức độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đang thực hiện ở mức độ 2, 3; thực hiện đánh giá tình hình và kết quả về cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí hoạt động tại cơ quan, đơn vị… Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đã tiếp nhận 178 hồ sơ, hồ sơ được giải quyết đúng hạn đạt 100%; xây dựng dự thảo 3 văn bản quy phạm pháp luật, trình UBND tỉnh 1 văn bản quy phạm pháp luật...

Đoàn kiểm tra đề nghị: Sở Xây dựng tiếp tục thực hiện kiểm soát TTHC; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin gắn với hiện đại hóa hành chính; cung cấp đầy đủ thông tin, lịch làm việc của các lãnh đạo trên trang thông tin điện tử của Sở; xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; Thực hiện sắp xếp tinh giản bộ máy hành chính đúng theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thực hiện kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị 12/CT-UBND, ngày 7/10/2016 và Chỉ thị số 01/CT-UBND, ngày 26/1/2018 của UBND tỉnh.

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh