Kho bạc Nhà nước Cao Bằng nỗ lực cải cách hành chính

Thứ hai 17/12/2018 06:00

Những năm gần đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cao Bằng triển khai đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch. Nhờ đó, giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong quá trình giao dịch thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) với các đơn vị trong hệ thống KBNN.

Cán bộ Phòng Kiểm soát chi Kho bạc Nhà nước Cao Bằng giao dịch với các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

Giám đốc KBNN Cao Bằng Nguyễn Thị Hương cho biết: Để đơn giản, công khai, minh bạch quy trình nhằm giảm thiểu thời gian, thủ tục và chi phí thực hiện TTHC cho các đơn vị dự toán ngân sách, chủ đầu tư và người dân trong giao dịch với hệ thống KBNN, trên cơ sở Quyết định số 2277/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thời gian qua KBNN tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC, chú trọng quán triệt, phổ biến cho cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ các quy định trong giải quyết TTHC. Hiện KBNN tỉnh đang thực hiện 22 TTHC thuộc các nhóm lĩnh vực thu, chi NSNN. Hoạt động giải quyết TTHC giữa KBNN cấp tỉnh và KBNN cấp huyện cũng được thực hiện một cách toàn diện.
Năm 2018, KBNN Cao Bằng nỗ lực đẩy mạnh cải cách các quy trình TTHC; tích cực tham gia góp ý vào các dự thảo của ngành, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan phục vụ công tác chuyên môn, như: Đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi NSNN qua hệ thống KBNN, quy trình ghi thu, ghi chi tại KBNN; quy trình nghiệp vụ thanh toán điện tử liên kho bạc trong điều kiện vận hành Tabmis (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc)...
Trong công tác thu NSNN, KBNN Cao Bằng góp phần tập trung nhanh nguồn thu, giảm thiểu thời gian và thủ tục nộp tiền (thời gian thực hiện 1 giao dịch thu NSNN rút từ 30 phút xuống còn 5 phút); tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho NSNN, đảm bảo an toàn, hiệu quả trong quản lý ngân quỹ Nhà nước và hạn chế việc sử dụng tiền mặt trong hoạt động giao dịch với KBNN, tạo tiền đề cho việc xây dựng và hình thành kho bạc điện tử (theo lộ trình đến năm 2020). Đồng thời, KBNN Cao Bằng tích cực tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh trong lĩnh vực thu NSNN thông qua việc tham gia ý kiến góp ý, bổ sung dự thảo quyết định ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương trên địa bàn, tham gia soạn thảo Đề án quản lý thu phí cửa khẩu, dự án tăng thu ngân sách từ lĩnh vực dịch vụ cửa khẩu, xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh.
Bộ phận làm công tác kiểm soát chi NSNN là nơi có nhiều giao dịch TTHC. Trước đây, bình quân 1 hồ sơ thanh toán mất 7 ngày làm việc, nay giảm còn 3 ngày làm việc. Đối với những khoản thanh toán có hồ sơ chứng từ đơn giản, thời gian thanh toán xuống còn 1 ngày làm việc (từ khi nhận được đủ hồ sơ, chứng từ hợp pháp, hợp lệ của đơn vị). Từ khi thực hiện cơ chế “một cửa, một giao dịch viên”, khách hàng đến giao dịch chỉ gặp một cán bộ trong giải quyết hồ sơ kiểm soát chi, việc yêu cầu, bổ sung hồ sơ được thực hiện không quá 1 lần trong suốt quá trình giải quyết. Cán bộ kiểm soát chi trực tiếp hướng dẫn, giao dịch, trả kết quả với chủ đầu tư (trực tiếp nhận hồ sơ của chủ đầu tư, đơn vị sử dụng ngân sách rồi trực tiếp kiểm tra, kiểm soát thanh toán, chuyển tiền cho đơn vị thụ hưởng), đây chính là bước đột phá trong công tác kiểm soát chi, xử lý kịp thời những vướng mắc về hồ sơ, thủ tục trong quan hệ giao dịch thanh toán giữa cơ quan kiểm soát chi là KBNN và đơn vị sử dụng ngân sách. Từ đó, giảm bớt khâu trung gian giữa cán bộ kiểm soát chi và chủ đầu tư (đơn vị sử dụng ngân sách), tăng cường cải cách TTHC trong thủ tục kiểm soát chi NSNN, rút ngắn thời gian thanh toán, đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, công khai, minh bạch về hồ sơ, chứng từ, trách nhiệm kiểm soát và đơn giản hóa thủ tục.
Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách TTHC, đơn vị triển khai thực hiện thanh toán điện tử liên ngân hàng, điện tử song phương và bù trừ điện tử, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng, chính xác và an toàn; đồng thời, nâng cao chất lượng dịch vụ và tiết kiệm chi phí thanh toán. Hiện đại hóa hệ thống thông tin trên cơ sở áp dụng hệ thống Tabmis của Bộ Tài chính. Đây là hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc - một cấu phần quan trọng nhất của dự án cải cách quản lý tài chính công, với mục tiêu hiện đại hóa công tác quản lý NSNN từ khâu lập kế hoạch, thực hiện ngân sách, báo cáo ngân sách và tăng cường trách nhiệm ngân sách, nâng cao tính minh bạch trong quản lý tài chính công, hạn chế tiêu cực trong việc sử dụng ngân sách. Đồng thời, đảm bảo an ninh tài chính trong quá trình phát triển và hội nhập của quốc gia...
Với mục tiêu đẩy mạnh cải cách hành chính, thời gian tới, KBNN Cao Bằng tiếp tục tập trung cải cách TTHC, cải cách tổ chức bộ máy hành chính; tăng cường đưa công nghệ thông tin hiện đại vào các quy trình quản trị nội bộ hệ thống. Tiếp tục phát triển các hệ thống ứng dụng theo hướng tập trung, trực tuyến và tích hợp với hệ thống Tabmis nhằm hiện đại hóa công tác thu NSNN, thanh toán điện tử, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020 trở thành kho bạc điện tử.           

Vũ Tiệp

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh