Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh năm 2020

Thứ sáu 10/01/2020 09:00

Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh năm 2020 đề ra 8 mục tiêu và 7 nhiệm vụ.

Người dân làm thủ tục tại Bộ phận "một cửa" UBND Thành phố Cao Bằng.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020 nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 ban hành tại Nghị quyết số 30C/NQ-CP ngày 8/11/2011; nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020.

Theo đó, kế hoạch đề 7 nhiệm vụ chính trên các lĩnh vực: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Đồng thời đề ra 8 mục tiêu cụ thể: 100% văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh được ban hành đúng trình tự, thủ tục; phấn đấu đạt mục tiêu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện các TTHC; 100% cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, từ 90% trở lên các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 70% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; trên 90% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả…

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh