Hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại

Thứ tư 13/03/2019 06:00

Để phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, năm 2018, Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) đã tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên các lĩnh vực nhằm hướng tới xây dựng nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Giao thông - Vận tải.

Là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về GTVT, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ GTVT, trong năm 2018, Sở GTVT đã tập trung đẩy mạnh cải cách, kiện toàn tổ chức bộ máy; ứng dụng công nghệ thông tin, kiểm soát chặt chẽ quy trình giải quyết công việc và siết chặt kỷ cương hành chính đảm bảo sự quản lý, điều hành thông suốt, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc chủ động bám sát các nội dung, tiêu chí cải cách hành chính đề ra; duy trì thực hiện công tác thi đua khen thưởng gắn với thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; tăng cường công tác đối thoại với tổ chức, cá nhân; công tác phòng, chống tham nhũng…
Về cải cách thể chế, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 2 văn bản quy phạm pháp luật, 1 dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung 1 văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, rà soát và kiến nghị sửa đổi bổ sung Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 9/9/2016 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đúng quy định của pháp luật theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện, nhằm nâng cao chất lượng TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, nhất là TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp.
 Đối với cải cách TTHC, Sở tập trung triển khai việc rà soát, hệ thống hóa toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, xây dựng bảng hướng dẫn thực hiện thủ tục tuyên truyền người dân khi đến liên hệ giải quyết TTHC. Đến nay, Sở có 65 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó có 34/65 TTHC được cắt giảm từ 20 - 30% trở lên thời gian giải quyết so với quy định và hiện 100% TTHC được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, trên trang thông tin điện tử của Sở, đơn vị trực thuộc. Trong hiện đại hóa hành chính, Sở đã ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong toàn hệ thống; thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ mức độ 3,4; ứng dụng hệ thống phần mềm trong tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận một cửa. Đồng thời, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ năng lực, trình độ chuyên môn xử lý nhanh công việc trực tại Bộ phận một cửa.
Đến nay, 64/65 TTHC của Sở được thực hiện thông qua cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Trong năm 2018, Sở tiếp nhận 2.279 hồ sơ TTHC, trong đó có 2.212 TTHC được giải quyết đúng hạn, bằng 97%; triển khai thực hiện thành công dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe các hạng và dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp đổi giấy phép kinh doanh vận tải và cấp đổi phù hiệu. Ngoài ra, từ tháng 10/2018, Sở đã phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của Sở qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh theo Quyết định 458/QĐ-UBND, ngày 24/4/2018 về việc công bố danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần đơn giản hóa TTHC, tạo thuận lợi, tiết kiệm về thời gian, chi phí đi lại của người dân.
Phó Giám đốc Sở GTVT Nguyễn Duy Lai cho biết: Việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến của Sở thời gian qua được xem là bước đi quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai Chính phủ điện tử, góp phần giảm áp lực tại Bộ phận một cửa của Sở, giúp giảm sử dụng thủ tục bằng bản giấy, giảm thời gian, chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức, cá nhân; tránh sự nhũng nhiễu, phiền hà, tăng tính công khai, minh mạch của TTHC.

Năm 2019, Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Tích cực tham gia cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới quy trình giải quyết TTHC theo hướng đơn giản, thuận tiện, hiệu quả, đúng pháp luật. Đẩy mạnh hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính…

Kim Xoa

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh