Họp liên ngành chuẩn bị Hội nghị cải cách hành chính tỉnh năm 2021

Thứ sáu 20/08/2021 05:00

Ngày 19/8, Sở Nội vụ tổ chức họp liên ngành chuẩn bị Hội nghị cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.

Các đại biểu dự cuộc họp.

Hội nghị CCHC tỉnh dự kiến tổ chức trong tháng 8/2021. Để hội nghị đạt hiệu quả, các đại biểu dự cuộc họp đã thảo luận, trao đổi, bổ sung hoàn thiện Dự thảo Kế hoạch cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX (chỉ số CCHC), Chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính) của tỉnh năm 2021; Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025 và một số nội dung liên quan như: Thông qua Dự thảo Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Mô hình, sáng kiến, giải pháp về CCHC”  tỉnh Cao Bằng năm 2021.

Để cải thiện, nâng cao chỉ số PAR INDEX (chỉ số CCHC), chỉ số SIPAS (chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính), chỉ số PAPI (chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), công tác CCHC tỉnh đã được đẩy mạnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; ứng dụng công nghệ thông tin nhằm xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, hướng tới thu hút sự đầu tư của các doanh nghiệp vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ổn định đời sống nhân dân, nâng cao sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Kết quả, đến năm 2020, chỉ số PAR INDEX của tỉnh đạt 81,07%/100 điểm, xếp hạng 56/63 tỉnh, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2019; chỉ số PAPI đạt 43,37/80 điểm, xếp hạng 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, thuộc nhóm Trung bình cao, giảm 4 bậc so với năm 2019; chỉ số SIPAS đạt 7,88%/10 điểm, xếp hạng 61/63 tỉnh, thành phố, tăng 0,11 điểm và giảm 2 bậc so với năm 2019.

Tại cuộc họp, các đại biểu phân tích, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại trong công tác CCHC trên địa bàn tỉnh như: Thực hiện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là đội ngũ công chức, viên chức trực tiếp tham mưu, thực hiện công tác CCHC; nâng cao hiệu quả cải cách tài chính công; đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số.

Các ý kiến tại cuộc họp sẽ được bổ sung, hoàn thiện để Hội nghị CCHC tỉnh năm 2021 đạt hiệu quả.

Khánh Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh