Hoạt động ổn định, hiệu quả sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã

Thứ năm 06/08/2020 16:00

Là huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 18 xã, thị trấn xuống còn 15 xã, thị trấn, Nguyên Bình đã chủ động phương án kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức. Sau sáp nhập đến nay, bộ máy hành chính mới tại các xã đã vận hành hoạt động ổn định, hiệu quả, góp phần phát huy mọi nguồn lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Cán bộ, công chức xã Vũ Minh (Nguyên Bình) được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp nhiệm vụ chuyên môn.

Huyện đã tổ chức hội nghị tập huấn nội dung, quy trình sắp xếp; chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn rà soát, sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố theo đúng quy định, trình tự. Chỉ đạo hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở thực hiện với quyết tâm cao; cán bộ, đảng viên nhất quán trong nhận thức về mục đích, sự cần thiết, tầm quan trọng, lợi ích của việc sáp nhập, kiện toàn xóm, tổ dân phố.

Trước khi sáp nhập, huyện Nguyên Bình có 18 xã, 2 thị trấn với tổng số 444 biên chế cán bộ, công chức được giao, gồm 12 đơn vị hành chính loại 2; 8 đơn vị hành chính loại 3; 210 xóm, tổ dân phố. Sau khi thực hiện sáp nhập, huyện Nguyên Bình có 15 xã, 2 thị trấn, giảm 3 xã, còn 351 biên chế (giảm 83 biên chế cán bộ, công chức theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố).

Kinh phí sau sáp nhập, dôi dư gần 6 tỷ đồng/năm. Giảm 91 xóm, tổ dân phố, còn lại 119 xóm, tổ dân phố. Tổng số người hoạt động không chuyên trách, dôi dư ở cấp xã là 139 người; cấp xóm 1.283 người, tổng kinh phí hỗ trợ theo Nghị quyết số 48/2019/NQ-HĐND, ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và xóm, tổ dân phố dôi dư do sắp xếp trên 4 tỷ 719 triệu đồng.

Xã Vũ Minh sau sáp nhập 2 xã Thái Học, Minh Thanh có tổng diện tích tự nhiên 52,72 km2; có 5 dân tộc, 12 xóm hành chính với 799 hộ.  Đảng bộ xã có 14 chi bộ, 321 đảng viên. Về cơ bản, đến nay bộ máy hành chính của xã hoạt động ổn định. Cán bộ, công chức yên tâm với công việc, phát huy được kinh nghiệm, năng lực chuyên môn ở các vị trí công tác.

Người dân huyện Nguyên Bình làm thủ tục tại Bộ phận tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính huyện.

Chủ tịch UBND xã Vũ Minh Triệu Tòn Sinh cho biết: Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, khối lượng công việc lớn, đội ngũ cán bộ, công chức của xã sau sắp xếp giảm từ 40 người xuống còn 21 người. Bộ máy hành chính đã bước đầu ổn định, nỗ lực, đoàn kết, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc sớm nắm bắt tâm tư của cán bộ liên quan đến vị trí việc làm, phương tiện làm việc cũng như căn cứ vào năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức để cấp ủy, chính quyền địa phương sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp đã góp phần vào việc ổn định tổ chức bộ máy của xã, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Cán bộ, công chức  được giao nhiệm vụ yên tâm công tác, đặc biệt là việc bảo đảm giải quyết nhanh, đúng quy trình các thủ tục hành chính cho nhân dân, được nhân dân đánh giá cao.

Theo đồng chí Hoàng Thị Thu, Bí thư Huyện ủy Nguyên Bình, công tác sáp nhập các đơn vị hành chính xã, xóm, tổ dân phố theo Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị được Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đồng thuận cao. Thực hiện  chủ trương của Trung ương, của tỉnh, huyện đã chủ động xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ngay từ khi xây dựng đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, như: Kiện toàn ngay bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị, bảo đảm hoạt động sớm nhất; sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức dôi dư.

Đặc biệt, trước khi xây dựng đề án về sắp xếp cán bộ, công chức, huyện đã quán triệt tinh thần đến toàn bộ cán bộ, đảng viên nắm được chủ trương của tỉnh, của huyện về sắp xếp cán bộ. Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Phòng Nội vụ đề xuất sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động tại đơn vị hành chính mới; nghiên cứu giải quyết chế độ, chính sách đối với những trường hợp dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập theo các chế độ của Trung ương, của tỉnh.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Nguyên Bình bước đầu tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách. Bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của Nhà nước trong đầu tư, hỗ trợ nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.
Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh