Hệ thống chính quyền điện tử - Nét mới trong cải cách hành chính ở Trùng Khánh

Thứ sáu 14/04/2017 06:00

Thực hiện Kế hoạch số 3764/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Kế hoạch hành động xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. UBND  huyện Trùng Khánh đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng chính quyền điện tử huyện Trùng Khánh giai đoạn 2015 - 2016” để làm căn cứ, lộ trình xây dựng Đề án xây dựng chính quyền điện tử giai đoạn 2016 - 2020, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng thành công chính quyền điện tử đảm bảo tính khả thi và đem lại hiệu quả thiết thực.

Cán bộ UBND huyện Trùng Khánh triển khai văn bản qua hệ thống chính quyền điện tử.
Phong Châu là xã điểm của tỉnh về xây dựng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nên việc chuyển văn bản từ tỉnh, huyện đến xã thuận lợi hơn so với các xã khác trên địa bàn, văn bản được chuyển kịp thời trong ngày. Tuy nhiên, việc lưu trữ văn bản, công văn bằng phương pháp lưu trữ cũ có thể gây ra tình trạng thất lạc, nhầm lẫn. Thực hiện kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử của huyện, các cán bộ xã đã được tập huấn sử dụng phần mềm Quản lý điều hành tác nghiệp. Phó Chủ tịch UBND xã Phong Châu  Nông Thế Thuần cho biết: Trước đây, việc quản lý công văn và điều hành công việc với phương pháp như ghi vào sổ, phân công công việc trên bảng..., có thể gây thất lạc, nhầm lẫn. Nhưng nay, các cán bộ xã đã được triển khai phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp nên việc triển khai, điều hành nhanh, chính xác và thuận tiện, mang lại hiệu quả thiết thực.

Theo thống kê, tại huyện Trùng Khánh, đa số các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện đều đã được lắp đặt mạng LAN nội bộ nhằm kết nối các máy tính, chia sẻ tài nguyên và dùng chung thiết bị công nghệ thông tin. 100% xã  có thiết bị mạng để kết nối mạng LAN nội bộ, tuy nhiên việc kết nối chưa được đồng bộ và đầy đủ. 100% xã  được cấp tài khoản hòm thư điện tử công vụ. Đa số cán bộ, công chức cấp huyện sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm hỗ trợ khác. Giai đoạn 2015 - 2016, huyện tập trung đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện ngày càng tốt hơn. Công khai các hoạt động của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng tiến tới hành chính minh bạch, hiệu quả, phục vụ phát triển KT - XH, thu hút đầu tư, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử, UBND huyện triển khai phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT - ioffice. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện gửi các văn bản qua hệ thống, chỉ đạo quyết liệt trong công tác sử dụng phần mềm, trong đó, lãnh đạo đơn vị  gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Năm 2016, UBND huyện tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp cho cán bộ, công chức 20/20 xã, thị trấn của huyện; chạy thử nghiệm phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức; triển khai thiết kế giao diện mới của Trang thông tin điện tử huyện theo quy định. Đến nay, 37 đơn vị trực thuộc UBND huyện đã sử dụng phần mềm VNPT - ioffice  để gửi, nhận văn bản điện tử. UBND huyện phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông khảo sát, lập đề cương dự toán triển khai phần mềm một cửa điện tử, dự kiến sẽ triển khai lắp đặt thiết bị và chạy thử phần mềm một cửa điện tử của huyện trong năm 2017;  xây dựng kế hoạch  tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức xã, thị trấn và triển khai xây dựng phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Giai đoạn 2016 - 2020, chú trọng các nội dung cụ thể để triển khai trong từng năm.  Phấn đấu đến năm 2020, 100% phòng, ban, UBND xã được triển khai đồng bộ các hệ thống thông tin, sử dụng phần mềm dùng chung của tỉnh; cung cấp đầy đủ thông tin của UBND các xã và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc trên trang thông tin điện tử của UBND huyện; 30% dịch vụ hành chính công được xử lý trực tuyến ở mức độ 3 hoặc 4; xây dựng và hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai chính quyền điện tử…       
Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh