Hà Quảng quan tâm bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã

Thứ tư 28/12/2016 07:00

Những năm qua, huyện Hà Quảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và coi đó là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong cải cách hành chính, nhằm từng bước xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã thực sự có năng lực, giải quyết tốt nhiệm vụ được giao.

CBCC trực tiếp thực thi các chính sách, kế hoạch của cơ quan, tổ chức, các mục tiêu quốc gia, thực hiện các giao tiếp (trao đổi, tiếp nhận thông tin...) giữa các cơ quan nhà nước, với doanh nghiệp và người dân. Vì vậy, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã là một nhiệm vụ quan trọng được huyện Hà Quảng xác định nhằm cải cách bộ máy hành chính, xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã có phẩm chất đạo đức tốt, bản lĩnh chính trị, năng lực, có tính chuyên nghiệp cao, tận tụy phục vụ nhân dân.

Cán bộ Mặt trận Tổ quốc 19 xã, thị trấn huyện Hà Quảng dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ do Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức.

Hằng năm, huyện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC; cử CBCC tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Trung ương, tỉnh tổ chức. Đồng thời, phối hợp với Trường Chính trị Hoàng Đình Giong mở các lớp bồi dưỡng tại huyện, tạo điều kiện cho CBCC vừa học, vừa làm; phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho CBCC trẻ của các xã trên địa bàn… Từ năm 2011 - 2015, huyện cử 268 cán bộ cấp xã đi đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị; 840 cán bộ cấp xã đi bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. CBCC được cử đi đào tạo chuyên môn theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các chuyên ngành học phù hợp với chuyên môn, vị trí việc làm, quy hoạch và sử dụng đội ngũ. Chất lượng đội ngũ sau đào tạo, bồi dưỡng từng bước được củng cố và nâng lên, phát huy được năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhiệm vụ công tác, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Theo Trưởng Phòng Nội vụ huyện Hà Quảng Bế Văn Bưu, tổng số CBCC cấp xã, thị trấn theo định biên là 441 người, có mặt tại thời điểm hiện nay 401 người, trong đó, 200 cán bộ chuyên trách, 201 công chức chuyên môn; 389 người (97%) có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Nhìn chung, đội ngũ CBCC cấp xã có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng động sáng tạo; tích cực thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Trình độ, kiến thức và năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ CBCC ngày càng được nâng cao, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tại xã Phù Ngọc (Hà Quảng), trước đây, đội ngũ CBCC vừa thiếu, vừa yếu. Giai đoạn 2011 - 2015, thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 20/7/2012 của Tỉnh ủy về "Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở giai đoạn 2012 - 2015", xã cử cán bộ trong diện quy hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị; từng bước thay thế cán bộ chưa đạt chuẩn không có điều kiện đào tạo, bồi dưỡng. Đến nay, 100% CBCC của xã được đào tạo trình độ đại học; đội ngũ CBCC trẻ, tuổi đời từ 25 - 40 tuổi. Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc Lã Hoài Bắc cho biết: Hằng năm, xã cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng do tỉnh, huyện phối hợp tổ chức. Nhờ đó, chất lượng cán bộ được nâng lên, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và sự phát triển của địa phương. Ý thức trách nhiệm và đạo đức công vụ của CBCC được nâng lên.

Đội ngũ CBCC cấp xã đã và đang góp phần đáng kể vào tiến trình cải cách hành chính theo mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại; song, thực tế còn một số CBCC xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; một số CBCC trẻ tuy được đào tạo cơ bản nhưng còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, luân chuyển cán bộ chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế hiện nay do nguồn kinh phí hạn hẹp; một số ít cán bộ có trình độ văn hóa thấp không đủ điều kiện để đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ; một số ít chưa chủ động, coi trọng việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở vững mạnh, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, huyện đã ban hành chương trình hành động xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở giai đoạn 2016 - 2020. Trong đó, quan tâm xây dựng đội ngũ CBCC cấp xã. Thực hiện chương trình, huyện quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở đảm bảo về số lượng, chất lượng, cơ cấu, thành phần; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch cán bộ; thực hiện chặt chẽ quy trình, nội dung để công tác phân loại, đánh giá cán bộ ngày càng sát, đúng với thực tế, làm cơ sở cho quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và bố trí, sử dụng cán bộ. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng và từng bước chuẩn hoá đội ngũ CBCC cơ sở cả về lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp tục trẻ hoá đội ngũ cán bộ, đồng thời tiếp tục thực hiện điều động, luân chuyển CBCC phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Tạo điều kiện cho CBCC xã, thị trấn đi học các lớp chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị, quản lý nhà nước; tạo điều kiện, khuyến khích trí thức trẻ về công tác tại các xã đặc biệt khó khăn, xã vùng cao Lục Khu. Phấn đấu đến năm 2020, 100% CBCC cấp xã đạt trình độ từ trung cấp trở lên, trong đó, 36% đạt trình độ đại học; 62% CBCC có trình độ lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên, trong đó 25% đạt trình độ trung cấp; 85% cán bộ chủ chốt được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, kiến thức quốc phòng hoặc quản lý kinh tế, kỹ năng lãnh đạo quản lý; 80% CBCC ở cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng về Tin học.

Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng CBCC không chỉ góp phần xây dựng đội ngũ CBCC đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp mà còn có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của huyện. 

Hoàng Thu

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh