Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh 72,6%

Thứ ba 07/02/2017 09:00

Theo báo cáo xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của tỉnh, giá trị trung bình chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là 72,6%, trong đó, sở, ban, ngành 81,2%; huyện, thành phố 64%.

 

Nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại BHXH huyện Bảo Lâm.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện xác định chỉ số CCHC năm 2016 về cơ bản theo đúng kế hoạch. Trong quá trình triển khai, các cơ quan chuyên môn kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn việc tự đánh giá, chấm điếm; đôn đốc, hướng dẫn các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện theo đúng kế hoạch; giải đáp những vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện.

Công tác CCHC được các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện đạt kết quả cao hơn năm 2015 trên nhiều lĩnh vực. Có 11 đơn vị xếp loại tốt, gồm các sở, ngành: Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Xây dựng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông và Giao thông vận tải.

Khá gồm 11 đơn vị, gồm 5 sở, ngành: Văn hóa Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc, Ngoại vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội và 06 huyện: Thành phố, Thạch An, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Trùng Khánh, Phục Hòa.

Trung bình có 9 đơn vị, gồm 2 sở, ngành: Thanh tra tỉnh, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 7 huyện: Hà Quảng, Bảo Lâm, Hòa An, Thông Nông, Quảng Uyên, Hạ Lang, Trà Lĩnh.

M.T

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh