Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại Sở LĐTBXH

Thứ năm 23/03/2017 12:00

Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, sáng 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn giám sát tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH). Tham dự đoàn giám sát có lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ.

Sở LĐTBXH thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp, kiện toàn các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở; điều động công chức, viên chức, bổ nhiệm cán bộ trưởng, phó phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm nâng cao chất lượng thực thi công vụ.

Đã thực hiện và được UBND tỉnh phê duyệt danh mục vị trí việc làm với tổng số 42 vị trí, trong đó, nhóm lãnh đạo quản lý, điều hành 12 vị trí; nhóm chuyên môn nghiệp vụ 17 vị trí; nhóm hỗ trợ phục vụ 13 vị trí. Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng vị trí việc làm, tuy nhiên đến nay Bộ Nội vụ chưa phê duyệt vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp của các đơn vị sự nghiệp. Biên chế công chức, viên chức có mặt luôn thấp hơn biên chế được giao, do các kỳ tuyển dụng viên chức, một số chuyên ngành cần tuyển dụng nhưng không có người đăng ký dự thi; các kỳ tuyển dụng từ năm 2011 - 2015 không tuyển đủ số lượng bác sỹ, giáo viên dạy nghề cho các đơn vị. Năm 2016, tổ chức tuyển dụng viên chức của ngành có 186 thí sinh tham gia, dự kiến có 8 thí sinh trúng tuyển tại 4 đơn vị trực thuộc, hiện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt kết quả. Thực hiện chính sách tinh giản theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, Sở được UBND tỉnh phê duyệt đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021 là 5 biên chế.

Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt, công bố thủ tục hành chính. Thủ tục hành chính được công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại nơi giải quyết thủ tục hành chính. Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực LĐTBXH thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, huyện, xã gồm 145 thủ tục.

Sở LĐTBXH kiến nghị: Hỗ trợ kinh phí cho Sở xây dựng, cải tạo Trung tâm Giáo dục lao động xã hội để đáp ứng việc quản lý, phân khu đối tượng tâm thần tại Trung tâm.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ hơn một số vấn đề về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách bộ máy hành chính Nhà nước của Sở như: tình hình biên chế, việc tăng, giảm đơn vị sự nghiệp công lập; khó khăn trong hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên sau khi sáp nhập từ Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp; khó khăn trong hoạt động của Trường Trung cấp nghề, Trung tâm Giáo dục lao động xã hội; việc tuyển dụng viên chức, thực hiện cải cách thủ tục hành chính…

Phát biểu kết luận, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bế Minh Đức khẳng định: Về cơ bản, Sở LĐTBXH thực hiện tốt các quy định chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước. Về những khó khăn của một số đơn vị trực thuộc Sở, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, đề xuất với tỉnh có hướng giải quyết; đồng thời, báo cáo Quốc hội trong các kỳ họp tới để nghiên cứu điều chỉnh chính sách phù hợp hơn. Đề nghị, Sở LĐTBXH vừa quyết liệt chỉ đạo, vừa hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người có công; tạo điều kiện giải quyết thủ tục hành chính về chế độ, chính sách đối với các đối tượng để đảm bảo quyền lợi cho người dân. Nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh