Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc cải cách bộ máy HCNN giai đoạn 2011 - 2016

Thứ năm 23/03/2017 06:00

Ngày 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước (HCNN) giai đoạn 2011 - 2016 tại 2 huyện: Hòa An, Hà Quảng.

Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tại xã Đức Long (Hòa An). 

Đoàn đã giám sát UBND xã Đức Long (Hoà An) và UBND huyện Hòa An. Xã Đức Long là xã vùng II, toàn xã có 21 cán bộ, công chức có trình độ từ trung cấp trở lên và 12 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, 134 người hoạt động không chuyên trách cấp xóm. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã hoạt động hiệu quả thấp. Một bộ phận cán bộ, công chức xã chưa quán triệt đầy đủ tinh thần cải cách hành chính (CCHC). Xã kiến nghị, bố trí 2 phó chủ tịch xã theo Nghị định 92/NĐ-CP của Chính phủ cho xã có trên 5.000 dân; bố trí 1 công chức chuyên môn giúp việc cho Đảng ủy thay 4 người hoạt động không chuyên trách hiện nay. 

Theo UBND huyện Hòa An, huyện hiện có 13 phòng chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện cơ bản ổn định về tổ chức, chức năng nhiệm vụ được  quy định rõ ràng hơn, không có sự trùng lặp; đảm bảo thực hiện đúng chủ trương thu gọn đầu mối, sử dụng biên chế hiệu quả. Kết quả tinh giản biên chế theo Nghị định 108/NĐ-CP đã giải quyết cho 6 công chức, 31 viên chức, 1 cán bộ cấp xã nghỉ việc theo chế độ. Đến ngày 31/12/2016, biên chế sự nghiệp công lập của huyện có 975 người. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2011 - 2016, huyện Hòa An không ban hành văn bản pháp luật nào về lĩnh vực này mà chỉ triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương và của UBND tỉnh. Chất lượng của cán bộ, công chức chưa đồng đều. Trong lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, bộ phận của huyện chưa được thường xuyên, liên tục; công tác phối hợp giữa các đơn vị, bộ phận chưa chặt chẽ. 

Huyện kiến nghị, tiếp tục thực hiện tốt công tác quy hoạch cám bộ, chính sách về đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xác định rõ và đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết những vướng mắc.

Lãnh đạo huyện Hà Quảng trình bày việc thực hiện pháp luật, chính sách cải cách tổ chức bộ máy HCNN của huyện.

Cùng ngày, Đoàn đã làm việc với UBND huyện Hà Quảng. Theo báo cáo, huyện Hà Quảng ban hành 29 văn bản pháp luật để thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về cải cách bộ máy HCNN. Giai đoạn 2011 - 2016, UBND huyện thực hiện tinh gọn bộ máy, cơ cấu tổ chức biên chế đảm bảo đủ các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả, gồm 13 phòng, ban chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp công lập, 19 đơn vị hành chính cấp xã. Hết năm 2016, tổng số biên chế thực hiện 1.360/1.433 biên chế được giao. Công tác tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt, luân chuyển, đào tạo và đánh giá cán bộ thực hiện công bằng, khách quan, đúng quy định. Từ năm 2015 đến nay, biên chế công chức hành chính đã giảm 5 biên chế. Việc thực hiện cơ chế một cửa tại UBND huyện và 19 xã, thị trấn tiếp tục được triển khai đem lại kết quả tích cực trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, việc thực hiện cơ chế một cửa vẫn chưa được đồng bộ, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu, việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và các tổ chức chưa kịp thời; công tác ban hành văn bản pháp luật còn thiếu, chưa kịp thời.

Trước đó, đoàn giám sát đã trực tiếp giám sát tại xã Nà Sác (Hà Quảng) về thực hiện chính sách, pháp luật cải cách tổ chức bộ máy HCNN giai đoạn 2011 - 2016.

Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bế Minh Đức kết luận tại buổi làm việc với UBND huyện Hà Quảng.

Tại buổi làm việc với các địa phương, thay mặt  đoàn giám sát, đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị của các địa phương, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của 2 huyện trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy HCNN và tinh giản biên chế cũng như các ý kiến, kiến nghị về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đề nghị, các địa phương từ cấp huyện đến xã nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tổ chức bộ máy HCNN, đặc biệt là bí thư, chủ tịch. Tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực thi nhiệm vụ. Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, cung cấp thêm một số dịch vụ hành chính công đáp ứng nhu cầu của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và bố trí vị trí việc làm phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, đúng quy định, thực hiện tốt quy chế dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất trong tập thể cán bộ, công chức trong cơ quan.

Các kiến nghị, đề xuất của các địa phương tại buổi làm việc sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Bảo Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh