Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính

Thứ năm 27/07/2017 06:00

Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong chỉ đạo, điều hành và cải cách hành chính (CCHC) sẽ giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý, làm cho công tác quản lý nhà nước ngày càng hiệu quả; người dân dễ tiếp cận với các thông tin và chủ động hơn trong việc thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hành chính.

Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp dịch vụ hành chính công trực tuyến đạt mức độ 2.

Thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, đến nay, 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh được trang bị mạng máy tính nội bộ, có kết nối internet băng thông rộng; trên 90% cán bộ, công chức cấp tỉnh, 80% công chức cấp huyện được trang bị và sử dụng thành thạo máy tính phục vụ công việc. 100% cơ quan chuyên môn của tỉnh và 13 huyện, Thành phố được trang bị hệ thống quản lý văn bản và điều hành, tỷ lệ văn bản được xử lý qua mạng nội bộ các cơ quan trong tỉnh đạt 30%. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 15 điểm cầu phục vụ hội nghị trực tuyến của tỉnh và các huyện, Thành phố. 100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND huyện có trang thông tin điện tử, qua đó, toàn bộ thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm giải quyết của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên cổng hoặc trang thông tin của các ngành, địa phương. Đến nay đã cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2 và có 16 dịch vụ ở mức độ 3 phục vụ nhu cầu của người dân, doanh nghiệp…

Là một trong những đơn vị đi đầu trong ứng dụng CNTT vào công tác CCHC, đổi mới phương thức, lề lối làm việc, bên cạnh việc đầu tư hệ thống trang thiết bị về CNTT, thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) triển khai, ứng dụng phần mềm kế toán MISA; số hóa và quản lý báo cáo kết quả thực hiện đề tài, dự án KH&CN bằng phần mềm Docdb; chỉ đạo, điều hành và giải quyết công việc qua hệ thống phần mềm e.Office. Xây dựng website khcncaobang.gov.vn để cung cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực KH&CN ở mức độ 2; tuyên truyền hoạt động của ngành KH&CN trên môi trường mạng. Đồng thời, hỗ trợ từ nguồn kinh phí sự nghiệp KH&CN triển khai thực hiện nhiều dự án trong lĩnh vực CNTT.

Tại Phục Hòa, cấp ủy, chính quyền chú trọng trang bị hạ tầng CNTT từ huyện đến xã, thị trấn, đảm bảo phục vụ các hoạt động tại địa phương. Đến nay, 100% cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan nhà nước ở cả hai cấp (huyện, xã) thực hiện trao đổi thông tin và hồ sơ, văn bản qua hệ thống thư điện tử. Trong hoạt động nội bộ của cơ quan nhà nước các cấp, có ít nhất 80% văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; phần mềm quản lý văn bản và điều hành được quan tâm thực hiện, nâng cao hiệu quả trong quản lý điều hành; đã sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm một cửa điện tử liên thông cấp huyện, giảm chi phí đi lại của công dân và các tổ chức, giảm giấy tờ, tiết kiệm chi phí. Trang thông tin điện tử của huyện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 2, tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận các thủ tục hành chính, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước, cải cách bộ máy tổ chức và lề lối làm việc trong hệ thống các cơ quan thuộc UBND huyện.

Chủ tịch UBND huyện Phục Hòa Đinh Bế Hoan cho biết: Huyện phấn đấu giai đoạn 2016 - 2020, Trang thông tin điện tử huyện cung cấp được các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục hành chính do cấp huyện giải quyết, cho phép công dân, doanh nghiệp tham gia trực tiếp vào dịch vụ, như: gửi - tiếp nhận hồ sơ, tra cứu tình trạng xử lý của hồ sơ, nhận thông báo kết quả xử lý trực tuyến… Theo đó, quá trình xử lý hồ sơ tuần tự theo quy định, tránh sai sót, rút ngắn thời gian xử lý và tiết kiệm chi phí.

Sau một thời gian đưa vào sử dụng thử nghiệm đạt kết quả tốt, tháng 4/2017, UBND tỉnh đã chính thức khai trương hệ thống phần mềm một cửa điện tử của tỉnh do Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) cung cấp. Với việc triển khai hệ thống quản lý văn bản và điều hành của VNPT (VNPT-iOffice) và hệ thống phần mềm một cửa điện tử (VNPT-igate), toàn tỉnh thực hiện liên thông văn bản điện tử đến cấp xã với trên 400.000 văn bản điện tử được trao đổi trên hệ thống giữa 672 cơ quan. 100% sở, ban, ngành cấp tỉnh, 13/13 huyện, Thành phố có trang thông tin điện tử, tích hợp các dịch vụ trực tuyến của cơ quan (mức độ 2); Cổng thông tin điện tử tỉnh có 1.721 thủ tục hành chính trên trang dịch vụ công. Hệ thống phần mềm bệnh viện điện tử VNPT-HIS được triển khai tại 2 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh, 11 cơ sở khám, chữa bệnh tuyến huyện và 213 trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã. Hệ thống mạng giáo dục VnEdu được 222 trường trên địa bàn tỉnh sử dụng, phục vụ trên 6.000 giáo viên và trên 27.000 phụ huynh.

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước gắn với CCHC, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần phát triển KT - XH của tỉnh, trong giai đoạn 2016 - 2020, các tổ chức, đơn vị thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Xây dựng hệ thống mạng WAN theo hướng đồng bộ; đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, máy chủ, máy trạm, thiết bị đảm bảo an toàn và an ninh thông tin của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố. Phát huy hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành tại các cơ quan hành chính nhà nước; ứng dụng các phần mềm trong quản lý, điều hành; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực CNTT…

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh