Đẩy mạnh thực hiện bưu chính công ích trong cải cách hành chính

Thứ tư 07/02/2018 07:00

Việc triển khai các dịch vụ hành chính công qua Bưu điện thời gian qua bên cạnh những tác động tích cực về mặt xã hội còn mang lợi ích về mặt kinh tế cho các đối tượng liên quan là cơ quan, đơn vị hành chính, người dân và Bưu điện tỉnh. Tiết kiệm những chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung ứng dịch vụ Bưu chính - Hành chính công giữa UBND tỉnh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam
Để duy trì mạng bưu chính công cộng cũng như tạo cơ sở pháp lý cho Bưu điện Việt Nam cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC tới tận tay người dân yêu cầu, ngày 19/10/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Theo đó, tổ chức, cá nhân có thể lựa chọn sử dụng 1 trong 3 dịch vụ: Gửi hồ sơ giải quyết TTHC; Nhận kết quả giải quyết TTHC; Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC. Việc nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân được thực hiện tại các điểm phục vụ của Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam hoặc tại địa chỉ mà tổ chức, cá nhân yêu cầu. Qua đó góp phần giảm tải công việc cho các cơ quan hành chính, tăng cường sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết TTHC, đồng thời tiết kiệm chi phí cho người dân và các tổ chức, doanh nghiệp. Vì vậy việc tham gia của dịch vụ Bưu chính công ích vào cải cách hành chính đóng vai trò quan trọng. 
Tại Cao Bằng, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg,  đặc biệt là Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 về việc công bố danh mục TTHC, thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ trả kết quả, giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích của 8 sở, ban, ngành  với 146 TTHC… Theo đó, Bưu điện tỉnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC; phối hợp với các cơ quan liên quan niêm yết tại điểm giao dịch danh mục các TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài việc chuyển phát hồ sơ, giấy tờ, tài liệu... liên quan đến các cơ quan giải quyết TTHC, người dân còn có nhu cầu nộp hồ sơ và nhận kết quả qua mạng trực tuyến; thu nộp phí, lệ phí, thuế do cơ quan giải quyết TTHC yêu cầu.
Đối với dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC, Bưu điện tỉnh chủ động liên hệ và ký kết với một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố thực hiện việc nhận gửi hồ sơ giải quyết TTHC, nhận kết quả giải quyết TTHC.Từ năm 2016 đến nay đã có trên 53.800 bộ hồ sơ được giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích của Bưu điện tỉnh. Các dịch vụ công được Bưu điện tỉnh cung cấp với mức giá cước do Nhà nước quy định mang tính chất phục vụ, phù hợp tầng lớp nhân dân. Việc chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được thực hiện nhanh chóng, chính xác, theo đúng chỉ tiêu cam kết với cơ quan giải quyết TTHC và người dân
Phối hợp với Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh và Viễn thông Cao Bằng thực hiện kết nối mạng thông tin của Bưu điện tỉnh với các sở, ban, ngành đã công bố danh mục TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Phục vụ việc đọc sách, báo, các ấn phẩm truyền thông liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, giáo dục, khoa học kỹ thuật, sử dụng các dịch vụ viễn thông công ích: điện thoại, truy nhập internet… đến xã, thôn, bản. 
Với công tác truyền thông, Bưu điện tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện truyền thông về việc cải cách các TTHC, việc cung cấp các dịch vụ hành chính công qua Bưu điện. Phối hợp với chính quyền địa phương thông tin đến người dân về việc Bưu điện cung cấp các dịch vụ hành chính công nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân khi có nhu cầu thực hiện các TTHC.
Triển khai, thực hiện Bưu chính công ích tại Cao Bằng là thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Bên cạnh những thuận lợi như: Việc triển khai các dịch vụ công qua Bưu điện được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, UBND các cấp quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện; các cơ quan giải quyết TTHC và người dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao, trong quá trình triển khai, đơn vị gặp phải những khó khăn, như: Phạm vi triển khai đối với một số dịch vụ còn hẹp nên chưa phát huy được tối đa hiệu quả; người dân vẫn còn giữ thói quen đến cơ quan giải quyết TTHC thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả, chưa nắm bắt được tiện ích của dịch vụ đem lại, một số cơ quan, đơn vị chưa thấy hết được những lợi ích của Bưu chính công ích trong cải cách TTHC.
Thời gian tới, Bưu điện tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, đóng góp tích cực vào việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh; đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của các cơ quan giải quyết TTHC và của người dân trên địa bàn tỉnh.
Lưu Thị Thanh Huyền

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh