Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC phục vụ tổng kết Chương trình CCHC nhà nước ​

Thứ năm 08/10/2020 11:00

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước.

Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng năm 2019.

Thực hiện Công văn số 4849/BNV-CCHC ngày 16/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của tỉnh năm 2020, trong đó đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tích cực thông tin, tuyên truyền CCHC trên các phương tiện truyền thông của tỉnh, của huyện, Thành phố; trên Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ (dự kiến tổ chức vào tháng 12/2020) và của tỉnh (dự kiến tổ chức trong tháng 10/2020) với các hình thức phù hợp, thiết thực.

Nội dung tuyên truyền là những kết quả nổi bật về thực hiện CCHC trên từng lĩnh vực cụ thể, những hoạt động, sáng kiến, mô hình, điển hình tốt, những bài học kinh nghiệm trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị giai đoạn 2011 - 2020.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung Kế hoạch số 536/KH-UBND ngày 6/3/2020 của UBND tỉnh về tổng kết thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 -  2020 và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 4459/KH-UBND ngày 19/12/2020 của UBND tỉnh về CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2020.

Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng và các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp phát sóng các nội dung tuyên truyền tại chuyên mục CCHC hằng tuần theo Kế hoạch số 1487/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh về tuyên truyền CCHC tỉnh Cao Bằng năm 2020 trên Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng.

Các cơ quan, đơn vị tích cực xây dựng các nội dung tuyên truyền về các lĩnh vực CCHC, chủ động phối hợp với Báo Cao Bằng, Đài Phát thanh - Truyền hình Cao Bằng thực hiện phát sóng, đăng tải các phóng sự, bài viết... nhằm tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, người dân, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh