Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan

Thứ sáu 17/07/2020 06:00

Bằng nhiều giải pháp, Cục Hải quan Cao Bằng tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan (HĐHHQ), tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu.

Cán bộ Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh (Trùng Khánh) làm thủ tục cho khách hàng xuất nhập khẩu hàng hóa trên hệ thống điện tử.

Xác định rõ CCHC và HĐHHQ là vấn đề then chốt trong việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao với khối lượng công việc ngày càng nhiều hơn, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Cục Hải quan  triển khai đồng loạt các biện pháp cụ thể, hữu hiệu thực hiện các mặt công tác, đặc biệt tập trung vào công tác tăng thu ngân sách Nhà nước, mở rộng loại hình thực hiện thủ tục hải quan, cải cách thủ tục hành chính, tạo mọi điều kiện thuận loại cho hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, du lịch và đầu tư.

Áp dụng hệ thống thông quan tự động tiên tiến hàng đầu thế giới cùng với phương pháp quản lý hải quan hiện đại theo chuẩn mực quốc tế. Hiện nay, tất cả các thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức tự động thông qua Hệ thống VNACCS/VCIS ở tất cả các chi cục hải quan trên toàn tỉnh. Thực hiện thu thuế, phí, lệ phí với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu bằng phương thức điện tử 24/7.

Là tỉnh miền núi, điều kiện hạ tầng cơ sở còn nhiều khó khăn, các chi cục nằm xa trung tâm Thành phố với điều kiện đi lại khó khăn, nhưng với tinh thần chủ động, quyết tâm trong việc thực hiện kế hoạch cải cách, phát triển và HĐHHQ giai đoạn 2016 - 2020, đến nay, Cục Hải quan Cao Bằng đã hoàn thành đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hiện đại hóa theo đúng kế hoạch được phê duyệt.

Cục luôn duy trì ổn định Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS bảo đảm vận hành 24/7, tạo thuận lợi tối đa cho việc khai báo và làm thủ tục hải quan của doanh nghiệp và người dân. Cập nhật kịp thời các chương trình, phần mềm nghiệp vụ theo lộ trình và chỉ đạo của Tổng cục Hải quan bảo đảm công tác quản lý, khai thác hệ thống hiệu quả. Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN theo lộ trình của Tổng cục Hải quan.

Theo dõi, đánh giá chỉ số hoạt động hải quan, thực hiện đo thời gian thông quan/giải phóng hàng theo chỉ đạo của Tổng cục Hải quan tại tất cả các chi cục. Kết quả thời gian thực hiện thủ tục hải quan tại các chi cục bảo đảm yêu cầu; nhiều hồ sơ thời gian làm thủ tục, thông quan ít hơn mức trung của toàn ngành. Triển khai thực hiện phát triển quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp và các bên liên quan đạt kết quả tốt. 100% thủ tục hải quan được thực hiện tiếp nhận, xử lý trên dịch vụ công trực tuyến đạt cấp độ 3, cấp độ 4.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm về cải cách hiện đại hóa mà Cục Hải quan tập trung chỉ đạo đó là triển khai Hệ thống quản lý hải quan tự động (VASSCM) tại cảng, kho, bãi theo đúng kế hoạch của Tổng cục Hải quan. Hệ thống VASSCM là chương trình ứng dụng công nghệ thông tin lớn nhất toàn ngành trong vài năm gần đây kể từ sau khi hoàn thành Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS.

Hệ thống VASSCM giúp giám sát, quản lý các lô hàng xuất nhập khẩu nhanh chóng, tiện lợi và theo suốt lịch sử vận chuyển lô hàng trong quá trình chịu sự giám sát hải quan thông qua phương thức điện tử thay cho cách thức thủ công của công chức hải quan trước đây. Việc triển khai hệ thống VASSCM đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cả cơ quan hải quan, các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, cảng và các doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu, góp phần quan trọng giảm thời gian thông quan hàng hóa, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hiện thực hóa chủ trương thực hiện Chính phủ điện tử trong lĩnh vực hải quan.

Để triển khai thực hiện Hệ thống quản lý hải quan tự  động VASSCM, Cục Hải quan xây dựng Kế hoạch số 1174/KH-HQCB ngày 24/8/2018 để thực hiện triển khai hệ thống tại cảng, kho, bãi trên địa bàn đơn vị quản lý. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp Cục và tổ triển khai cấp Cục, tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức các chi cục và các doanh nghiệp kinh doanh kho, bãi, địa điểm tập kết hàng hóa ở biên giới.

Cử tổ công tác phối hợp cài đặt và hướng dẫn vận hành hệ thống tại từng kho bãi, địa điểm tập kết hàng hóa của doanh nghiệp và các chi cục hải quan quản lý kho bãi. Đến nay, triển khai thành công Hệ thống VASSCM tại 20 địa điểm tập kết, 4 kho ngoại quan theo đúng kế hoạch đã xây dựng. Sau gần 2 năm thực hiện  có 9.085 lượt hàng hóa thực hiện qua hệ thống quản lý giám sát tự động.  

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng với sự quyết tâm, đổi mới, chủ động thực hiện nhiệm vụ CCHC, hiện đại hóa, Cục Hải quan Cao Bằng tiếp tục duy trì hiệu quả Hệ thống thông quan điện tử tự động (VNACCS/VCIS), triển khai thành công đề án nộp thuế 24/7, thực hiện cơ chế một cửa quốc gia và quản lý, giám sát hàng hóa tự động tại kho, bãi, cảng VASSCM.

Qua đó, Cục Hải quan Cao Bằng tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan, góp phần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng kim ngạch và thu ngân sách trên địa bàn.

Nguyễn Thế Bằng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh