Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Chủ nhật 29/11/2020 06:00

Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác CCHC đem lại nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về khám, chữa bệnh.

Cán bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh kiểm tra trang thiết bị y tế được tài trợ.

Đẩy mạnh CCHC, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) giảm phiền hà và rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh và người yêu cầu thực hiện các TTHC... là nhiệm vụ trọng tâm mà Sở Y đã và đang thực hiện đồng bộ gồm: Cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về CCHC, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015.

Phó Giám đốc Sở Đàm Trung Cao cho biết: Trong công tác cải cách TTHC, Sở luôn xác định đây là nội dung quan trọng, thường xuyên, cần phải thực hiện nghiêm túc theo hướng đơn giản, gọn nhẹ, bảo đảm tính công bằng, công khai, minh bạch, hiệu quả nhằm xóa bỏ các thủ tục rườm rà cho tổ chức và công dân.

Năm 2020, Sở Y tế đánh giá rà soát TTHC gồm 7 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế và trình UBND tỉnh sửa đổi, công bố mới, bãi bỏ TTHC sau khi có Quyết định công bố của Bộ Y tế; 154 TTHC thuộc thẩm quyền của Sở Y tế được giải quyết, niêm yết công khai  tại trụ sở của Sở Y tế; công bố công khai trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế và tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Địa chỉ tiếp nhận, xử lý, phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức hành chính cũng được đơn vị niêm yết công khai theo quy định.

Bà Đàm Thị Lâm, 60 tuổi, huyện Hòa An, chia sẻ: Tôi đến Bệnh viện Đa khoa huyện khám bệnh không phải chờ đợi làm thủ tục. Hồ sơ bệnh án, thẻ bảo hiểm y tế của tôi được cập nhật lên hệ thống quản lý của ngành, nếu có bệnh nặng muốn chuyển lên tuyến trên, xuống Hà Nội điều trị cũng rất thuận tiện, không phải lo cầm giấy tờ đi lại nhiều lần. Tôi rất yên tâm, hài lòng khi hồ sơ giải quyết nhanh gọn mà không phải tốn tiền, mất thời gian đi lại nhiều...

Từ đầu năm 2020 đến nay, Sở tiếp nhận gần 600 hồ sơ, giải quyết trên 550 hồ sơ; trong đó giải quyết dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 30 hồ sơ. Giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa 120/160 TTHC, trong đó có 39 TTHC thực hiện tại chỗ thuộc lĩnh vực giám định y khoa và y tế dự phòng. Triển khai trả/nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích 160 hồ sơ.

Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính, Sở sắp xếp xong 6 đơn vị tại 6 huyện: Hà Quảng, Thông Nông (cũ), Phục Hòa (cũ), Quảng Uyên (cũ), Trùng Khánh, Trà Lĩnh (cũ) để thành lập trung tâm y tế và bệnh viện đa khoa 3 huyện Hà Quảng, Quảng Hòa, Trùng Khánh; từ 199 trạm y tế sáp nhập giảm xuống còn 161 trạm y tế (giảm 38 đơn vị cơ sở).

Thành lập trung tâm y tế huyện, Thành phố trên cơ sở sáp nhập Trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa, trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện; thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trên cơ sở sáp nhập các trung tâm: Y tế dự phòng, Truyền thông - Giáo dục sức khỏe, Chăm sóc sức khỏe sinh sản, Phòng, chống HIV/AIDS. Thực hiện tinh giản biên chế đợt I, II giảm 46 người; hoàn thiện Đề án vị trí việc làm cho cán bộ, viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

Trong công tác tài chính, Sở thực hiện CCHC công theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công năm 2020 nhằm chủ động trong quản lý và chi tiêu tài chính và bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý tài chính đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị được giao quyền hoàn thiện các chế độ, định mức phân bổ, định mức chi tiêu, tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính.

Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị xây dựng, sửa đổi, bổ sung: Quy chế chi tiêu nội bộ; quản lý, sử dụng tài sản công; công khai, minh bạch về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí… Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán, thực hiện dự toán, kiểm tra, quyết toán ngân sách. Triển khai phần mềm quản lý tài chính cho các đơn vị trong ngành. 100% đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ, xây dựng quy chế quản lý và sử dụng tài sản công công khai, minh bạch quyết toán thu chi tài chính, báo cáo quyết toán đúng thời gian.

Thực hiện cơ chế tự chủ tại đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Sở Y tế ban hành hệ thống định mức phân bổ chi thường xuyên của ngân sách Nhà nước năm 2020 và tiếp tục thực hiện giai đoạn 2017 - 2020 cho hoạt động, khám, chữa bệnh của các bệnh viện, phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng các kỹ thuật mới và các chi phí hợp pháp khác để bảo đảm hoạt động thường xuyên của bệnh viện. 100% đơn vị trực thuộc đã thực hiện.

Đối với công tác hiện đại hóa hành chính, toàn ngành sử dụng hệ thống thư điện tử và phần mềm quản lý văn bản VNPT ioffice, dùng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành trao đổi văn bản, xử lý công việc, kết nối liên thông 3 cấp (sở, đơn vị, khoa phòng) tại 100% đơn vị trực thuộc. Việc chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2008 sang áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001: 2015 giúp triển khai công việc và quản lý hồ sơ khoa học hơn, rút ngắn thời gian xử lý các văn bản, giải quyết các TTHC nhanh chóng, chính xác, đúng thời gian.

Toàn ngành có trên 1.000 tài khoản sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành để thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc gửi, nhận văn bản. Trong năm có gần 4.000 văn bản đi, trên 19.000 văn bản đến, 100% công chức sử dụng hộp thư điện tử, cấp 92 chữ ký số, giải quyết TTHC qua hệ thống thông tin một cửa điện tử.

100% cơ sở khám, chữa bệnh sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. Sử dụng công nghệ thông tin trong việc cải tiến quy trình khám, chữa bệnh, kết nối dữ liệu khám, chữa bệnh, cận lâm sàng, thanh toán viện phí giúp rút ngắn thời gian và giảm áp lực cho cán bộ y tế, tiếp tục duy trì các phần mềm báo cáo giám sát dịch bệnh, quản lý bệnh nhân điều trị theo quy định.

Trường Hà

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh