Đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HCNN

Thứ bảy 04/02/2017 08:00

Ngày 12/1/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Cao Bằng.

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 12/CT-UBND tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về CCHC giữa các cơ quan hành chính Nhà nước trong phạm vi toàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền về kết quả thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg và Chỉ thị số 12/CT-UBND; chú trọng biểu dương, nêu gương các cơ quan, đơn vị, cá nhân thực hiện tốt; mạnh dạn phản ánh những đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc các chỉ thị trên.

Sửa đổi, bổ sung bộ chỉ số xác định CCHC của các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố nhằm đảm bảo việc đánh giá kết quả thực hiện CCHC thực chất, khách quan và công bằng hơn. Thực hiện công khai thủ tục hành chính (TTHC) đảm bảo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị. Năm 2017, phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 60% số TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết từ 20 - 30% trở lên trong tổng thời gian giải quyết TTHC theo quy định.

Đánh giá thí điểm triển khai phần mềm Hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại tại 10 đơn vị thí điểm năm 2016 vào cuối quý II/2017; triển khai đến 100% các sở, ban, ngành, huyện, Thành phố ứng dụng phần mềm Hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại (Igate) trong tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trong năm 2017.

Các cơ quan, đơn vị giám sát chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức trong việc chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên; nghiêm cấm lợi dụng chức năng, nhiệm vụ để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp đầy đủ, đúng quy định. Đối với cán bộ, công chức là người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc xử lý trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm liên đới trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Thiết lập và công khai số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận các phản ánh của tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức; thành lập tổ kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND.

Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh căn cứ đặc điểm, tình hình của cơ quan, địa phương chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và hoạt động chuyên môn của đơn vị mình; thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính, từ đó đưa ra các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh