Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh

Thứ ba 08/01/2019 08:00

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố chủ động thực hiện điều kiện kinh doanh đã bị bãi bỏ, những nội dung được đơn giản hóa của các quy định về điều kiện kinh doanh; không tự đặt thêm điều kiện kinh doanh trái quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định mới về điều kiện kinh doanh.

Đó là nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 36/UBND-TH ngày 4/1/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, Thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Chi cục Hải quan Cửa khẩu Trà Lĩnh ứng dụng Hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS làm tờ khai thông quan cho khách hàng.Ảnh: K.X

Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021, trong thời gian chờ hướng dẫn của các cơ quan Bộ, ngành Trung ương đầu mối về các bộ chỉ số, về các nhóm chỉ số, chỉ số thành phần được giao tại Nghị quyết để tổng hợp xây dựng thành Kế hoạch thực hiện của tỉnh Cao Bằng sẽ ban hành trong quý I/2019, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố tăng cường các biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên, trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ, đề án, chương trình, kế hoạch của UBND tỉnh; phân công cụ thể cơ quan, đơn vị làm đầu mối tham mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đảm bảo thực thi đầy đủ các quy định về cắt giảm danh mục mặt hàng và cải cách thủ tục hành chính về kiểm tra chuyên ngành. Xây dựng kế hoạch thực hiện cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền ở cấp độ 4. Đẩy mạnh phương thức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xây dựng lộ trình thực hiện đến trước tháng 12/2019 đảm bảo 100% trường học, bệnh viện, công ty điện lực, công ty cấp nước, công ty môi trường đô thị, các đơn vị viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện... bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên giải pháp thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ.

Khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo; tạo thuận lợi tối đa và hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát triển thị trường; khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư thực hiện vai trò đỡ đầu cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Các cơ sở giáo dục, khoa học công nghệ, khoa học kỹ thuật trên địa bàn tăng cường tổ chức các hoạt động sáng tạo, trải nghiệm khoa học.

Các sở, ban, ngành, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 28/2/2019 để tổng hợp trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ năm 2019.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh