“Chìa khóa” thu hút đầu tư

Thứ hai 22/05/2017 06:00

Xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng, then chốt bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, mang lại chuyển biến tích cực.

Cán bộ Bộ phận “một cửa” UBND huyện Nguyên Bình giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
Công tác cải cách hành chính luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, tạo được sự đồng thuận trong toàn xã hội. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch, xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ và những nội dung cần thực hiện bảo đảm tiến độ và chất lượng. 

Công tác kiểm soát, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện thường xuyên; những thủ tục không còn phù hợp được bãi bỏ và thay thế, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tạo điều kiện thuận lợi, tiết kiệm được thời gian cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC. Tổ chức bộ máy của cơ quan hành chính nhà nước các cấp được sắp xếp đúng quy định và phù hợp. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao, có phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý công việc hằng ngày được thực hiện tại 100% cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Đến nay, 100% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã thực hiện cơ chế “một cửa” (trong đó có 3 đơn vị cấp huyện và 7 đơn vị cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế “một cửa liên thông hiện đại”), việc ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước có bước đột phá, chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh từng bước được cải thiện. 

Các TTHC đều được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, ngành và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông hiện đại”. Bộ máy tổ chức tiếp tục được sắp xếp hợp lý, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp, gọn nhẹ. Việc triển khai phân cấp mạnh trong một số lĩnh vực, đặc biệt về quản lý tổ chức, biên chế, quản lý tài chính - ngân sách, đất đai góp phần tạo sự chủ động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyển chọn công chức, viên chức có sự đổi mới về nội dung và hình thức thi tuyển, đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin trong việc chấm điểm. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước gắn với vị trí việc làm...
Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng trên thực tế, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh vẫn tồn tại một số hạn chế như: một số sở, ngành chậm tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc thẩm quyền quản lý. Bên cạnh đó, việc niêm yết công khai TTHC tại một số xã, phường, thị trấn chưa bảo đảm về nội dung và hình thức. TTHC một số lĩnh vực hiện vẫn còn phức tạp, chồng chéo, chưa đáp ứng yêu cầu cải cách. Việc rà soát, đơn giản hóa TTHC ở một số sở, ngành và một số huyện chưa đi vào chiều sâu...

Giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh đẩy mạnh cải cách TTHC, chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động xúc tiến đầu tư, tạo sự thân thiện với doanh nghiệp (DN), gắn với những cam kết rõ ràng, cụ thể của tỉnh để tạo niềm tin đối với các nhà đầu tư, như: cam kết giải quyết TTHC bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân, hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho DN khi có nhu cầu mở rộng sản xuất, thay đổi phương án sản xuất, kinh doanh, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, tuyển dụng và đào tạo lao động, giao đất, cho thuê đất, vay vốn tín dụng... Tăng cường cải cách TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng cải cách công vụ theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; sửa đổi, bổ sung và thực hiện hiệu quả chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới công tác xây dựng thể chế pháp lý, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; nâng cao chất lượng phục vụ ở bộ phận “một cửa” và “một cửa liên thông”. Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các DN. Xây dựng các chương trình hỗ trợ DN, nhất là các DN vừa và nhỏ, DN mới thành lập như: đăng ký lao động, nộp thuế, hải quan, các văn bản pháp luật mới của Nhà nước. Hỗ trợ DN về tư vấn pháp lý, thông tin thị trường, tư vấn xây dựng chiến lược kinh doanh, chiến lược sản phẩm, quảng bá thương hiệu, đào tạo lao động, tăng cường xúc tiến thương mại, giúp DN tiếp cận và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp, đặc biệt nâng cấp hạ tầng giao thông…, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường thu hút đầu tư.

 

 Tỉnh phấn đấu đến năm 2020, mức độ hài lòng của nhân dân và DN về TTHC đạt trên 80%; sự hài lòng của cá nhân đối với dịch vụ do đơn vị sự nghiệp công cung cấp trên các lĩnh vực giáo dục, y tế đạt trên 80%; sự hài lòng của người dân và DN đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản; các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3 trở lên, trong đó ít nhất 10% cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ công ở mức độ 4; trên 80% cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và đơn vị hành chính cấp huyện công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008.
Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh