Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI

Thứ hai 23/10/2017 06:00

Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Cao Bằng

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác quản lý quy hoạch, giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại lối mở Nà Lạn, xã Đức Long (Thạch An).

P.V: Đề nghị đồng chí cho bạn đọc của Báo Cao Bằng biết về thực trạng và giải pháp cải thiện chỉ số PCI của tỉnh?
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh: Trong những năm qua, mặc dù cấp ủy, chính quyền, các sở, ngành liên quan đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), song kết quả đạt được chưa khả quan, không đạt mục tiêu đề ra. Theo công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về chỉ số PCI qua các năm, vị trí xếp hạng của tỉnh Cao Bằng nằm ở nhóm thấp nhất cả nước. 
Năm 2016, tổng điểm 10 chỉ số thành phần của PCI tỉnh Cao Bằng được 52,99 điểm, xếp thứ 63/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều này phản ánh rằng, Cao Bằng còn nhiều hạn chế trong môi trường đầu tư, kinh doanh. 
Để cải thiện chỉ số PCI, UBND tỉnh đã ban hành Đề án Nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2017 - 2020; đề ra 8 nhóm giải pháp để nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2017 - 2020, gồm: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh. Nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các cấp, các ngành, vận dụng kinh nghiệm một số tỉnh có nhiều sáng kiến, mô hình nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh. Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Huy động nguồn lực đầu tư hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh.
Để đảm bảo thực hiện Đề án đạt kết quả và hiệu quả, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan làm đầu mối thực hiện các chỉ số thành phần của PCI, đồng thời yêu cầu các cấp, ngành đều phải xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Các đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện chỉ số thành phần do cơ quan mình phụ trách. Bên cạnh đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức làm việc và mời Nhóm nghiên cứu Chỉ số PCI thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tư vấn cho tỉnh trong việc triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong thời gian tới.
P.V: Theo đồng chí, đâu là giải pháp trọng tâm, cốt lõi, đột phá cải thiện chỉ số PCI của Cao Bằng trong thời gian tới? Vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp?
Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh: Để cải thiện chỉ số PCI, giải pháp trọng tâm, cốt lõi, đột phá của tỉnh là: Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao PCI của tỉnh. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực, phẩm chất, nắm vững các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các quy định, quy trình, thủ tục giải quyết công việc để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi trên địa bàn. 
Nâng cao tính năng động, linh hoạt của lãnh đạo các cấp, các ngành, vận dụng kinh nghiệm một số tỉnh có nhiều sáng kiến, mô hình nâng cao hiệu quả cải thiện môi trường kinh doanh. Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị của doanh nghiệp; định kỳ hằng quý tổ chức gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của doanh nghiệp.
Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công của chính quyền các cấp. Rà soát, cải tiến bộ thủ tục hành chính phù hợp theo từng lĩnh vực cụ thể theo hướng đơn giản hóa; rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai cho các tổ chức, doanh nghiệp, đi đôi với bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Giảm số lượng các loại giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện và các quyết định chấp thuận đối với doanh nghiệp.
Công khai, minh bạch hóa thông tin cho tổ chức, doanh nghiệp; tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn các chiến lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án, danh mục kêu gọi đầu tư; công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đầu tư, khoản phí, lệ phí; tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Các cơ quan, địa phương cần đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức và hành động hằng ngày từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp” và phương châm “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và công dân theo hướng thân thiện, chuyên nghiệp và tạo thuận lợi tối đa và chuyển dần sang cơ chế ưu tiên phục vụ doanh nghiệp.
Đề nghị, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, Câu lạc bộ Nữ doanh nhân phối hợp với các cơ quan nhà nước, tích cực kiến nghị, phản ánh những cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gây khó khăn khi thực hiện thủ tục hành chính, làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp, đồng thời luôn nâng cao trách nhiệm trong việc triển khai và tuyên truyền, hướng dẫn cho hội viên khi tham gia đánh giá chỉ số PCI của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam nắm rõ nội dung, trả lời khách quan, đầy đủ, chính xác các vấn đề khảo sát.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Đặng Tuấn (Thực hiện)

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh