Bước đột phá trong cải cách hành chính

Thứ ba 20/03/2018 06:00

Sau hơn 2 năm nỗ lực triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đồng bộ từ cấp tỉnh đến huyện, xã đã tạo tiền đề vững chắc để tỉnh ta xây dựng chính quyền điện tử, tạo bước đột phá trong quản lý các TTHC và hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại UBND Thành phố sử dụng phần mềm Một cửa liên thông hiện đại thuận tiện cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi đến giao dịch.
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢI QUYẾT TTHC
Bộ phận một cửa nằm trong khuôn viên của UBND Thành phố. Trụ sở được xây dựng khang trang, đúng diện tích theo quy định, đáp ứng, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và chỗ làm việc cho cán bộ, công chức. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ được lắp đặt các thiết bị điện tử, đường truyền để tạo thuận lợi cho việc tra cứu, tiếp nhận và trả kết quả TTHC. Tại đây, lượng người đến để làm thủ tục khá đông và được ngồi chờ xếp hàng theo thứ tự. Hầu hết các thủ tục của người dân đều được tiếp nhận, giải quyết nhanh, gọn. 
Việc thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại đã tạo điều kiện thuận lợi để các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trao đổi, tương tác với cơ quan công quyền trong giải quyết TTHC và tăng tính minh bạch trong giải quyết hồ sơ. Đồng thời, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hành chính, phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức. Sau khi được UBND tỉnh giao thực hiện mô hình một cửa liên thông hiện đại VNPT- IGATE, từ tháng 9/2016, UBND Thành phố đã tập trung triển khai xây dựng áp dụng phần mềm nhận và trả kết quả hồ sơ tất cả các TTHC, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9/2017, phục vụ giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân. Chỉ với một thời gian ngắn triển khai thực hiện, bộ phận một cửa liên thông hiện đại của Thành phố đã tiếp nhận trên 10.700 hồ sơ TTHC, hồ sơ đã giải quyết và trả đúng hạn cho tổ chức, cá nhân chiếm hơn 90%; số hồ sơ giải quyết trả quá hạn chiếm khoảng 9%. 
Ông Đoàn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND Thành phố, Trưởng Bộ phận một cửa UBND Thành phố cho biết: Khi chưa áp dụng mô hình một cửa liên thông hiện đại, quy trình giải quyết TTHC chưa thực hiện thống nhất từ khâu tiếp nhận hồ sơ đến xử lý hồ sơ và trả kết quả. Cơ quan phối hợp giải quyết hồ sơ còn chậm. Một số lĩnh vực hồ sơ giải quyết quá hạn nhưng không có thông báo, xin lỗi người dân, doanh nghiệp. Thực hiện cơ chế một cửa liên thông, hoạt động tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đã từng bước được ổn định, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao.
Từ khi triển khai mô hình liên thông hiện đại đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận hơn 20.700 hồ sơ giải quyết trên hệ thống; số hồ sơ TTHC giải quyết trước và đúng hạn đạt trung bình 88%, cấp huyện và cấp xã đạt trung bình 92%. Đa số hồ sơ của cá nhân, tổ chức đều được các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xem xét, giải quyết kịp thời, đúng quy định.  
Đến nay, toàn tỉnh có 3.851 TTHC, 100% cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh được cung cấp các TTHC ở mức độ 1, 2; 3.014 TTHC được cung cấp mức độ 3, và 193 TTHC được cung cấp mức độ 4, đạt tỷ lệ 7% tổng số TTHC. Kết quả trên cho thấy, việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong việc giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp là giải pháp hữu hiệu đổi mới phương thức làm việc của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; góp phần làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, tổ chức theo hướng nền hành chính phục vụ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp khi đến giao dịch với cơ quan hành chính. Qua đó, giảm được tình trạng cá nhân, tổ chức phải đi lại nhiều lần, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và khắc phục sự nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chính quyền có điều kiện gần dân hơn, từng bước chuyên môn hóa, tách hoạt động chuyên môn với nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.
TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ
Hiệu quả trong hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại thời gian qua đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; các chính sách được triển khai đồng bộ, môi trường đầu tư thông thoáng, TTHC công khai, minh bạch, dễ hiểu, dễ tiếp cận, cá nhân, tổ chức dễ thực hiện và có nhiều lựa chọn khi thực hiện TTHC. Để thể hiện sự quyết tâm chính trị trong chỉ đạo điều hành của lãnh đạo tỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông góp phần phục vụ cá nhân, tổ chức ngày càng tốt hơn và đảm bảo thuận lợi nhất về chi phí, thời gian, sự hài lòng, Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Ánh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, xã quyết liệt hơn nữa trong chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Với những ưu điểm, liên thông với các sở, ngành, cơ quan, chính quyền các cấp trong giải quyết TTHC; theo dõi được tiến độ giải quyết TTHC qua từng bộ phận, qua đó người dân và doanh nghiệp có thể biết được tiến độ giải quyết hồ sơ công khai, minh bạch. 
Mặc dù đã có những hiệu quả bước đầu trong ứng dụng hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại, nhưng trong quá trình thực hiện, tỉnh còn gặp một số khó khăn, như: lãnh đạo các bộ phận chuyên môn phải tham gia giải quyết nhiều công việc chuyên môn do vậy chưa sắp xếp thời gian hợp lý để xử lý các hồ sơ đã giải quyết trên hệ thống; người dân chưa có sự hiểu biết đồng đều trong quá trình và tiến độ giải quyết TTHC trên hệ thống. Cơ sở vật chất tại cấp xã trong việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thông qua mô hình một cửa liên thông hiện đại còn hạn chế… Trước những thách thức đó, tỉnh đã tháo gỡ các khó khăn bằng cách xây dựng và tổ chức thực hiện gắn với nâng cao tinh thần trách nhiệm và năng lực công tác của công chức; công khai, minh bạch hóa toàn bộ thủ tục, xác định rõ người, rõ việc, rõ thời gian giải quyết, giúp cho lãnh đạo chỉ đạo điều hành kịp thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc tra cứu, tự tìm hiểu những thông tin cần thiết, về trạng thái giải quyết hồ sơ. 
Trong những năm tiếp theo, tỉnh tiếp tục rà soát, đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là lĩnh vực đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, xây dựng; loại bỏ những TTHC phức tạp, gây phiền hà; công khai đầy đủ, kịp thời TTHC theo quy định. Theo đó, các sở, ban, ngành cần tăng cường đối thoại với doanh nghiệp về cơ chế, chính sách TTHC; đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính, TTHC, đặc biệt là cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích cho người dân biết. Các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt Quy chế quản lý hoạt động, vận hành hệ thống phần mềm điện tử một cửa…, đảm bảo 100% TTHC được xử lý qua hệ thống phần mềm một cửa của tỉnh, đẩy mạnh việc thực hiện liên thông, giải quyết hồ sơ qua môi trường mạng theo phương châm "tạo sự thuận lợi nhất cho nhân dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo hoạt động", đặc biệt chú trọng đến thái độ phục vụ, văn hóa ứng xử và văn minh công sở.
Trong thời gian tới, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị trực thuộc và sở, ban, ngành cấp tỉnh phải được thực hiện trên hệ thống một cửa. Việc xây dựng dịch vụ công mức độ 3, 4 phải đặt người dùng là đối tượng trọng tâm phục vụ, tiện lợi hơn khi nộp trực tiếp và đúng quy trình theo khung quy định của Trung ương và của tỉnh; tiếp tục hoàn thiện phần mềm một cửa điện tử. Song song với việc thực hiện tốt cơ chế một cửa, một cửa liên thông cấp tỉnh, đối với cấp huyện cần tập trung triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại. Với sự chỉ đạo quyết liệt từ các cấp lãnh đạo và sự đồng lòng, phấn đấu từ các ngành, các cấp, hoạt động thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông sẽ tiếp tục mang lại nhiều hiệu quả tích cực, góp phần xây dựng một nền hành chính dân chủ, hiện đại.
Bài và ảnh: Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh