Bảo Lạc đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với cải cách hành chính

Thứ sáu 24/11/2017 07:00

Qua hơn một năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Bảo Lạc chủ động, sáng tạo, tìm tòi cách làm hay; gắn thực hiện Chỉ thị với đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC). Qua đó, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác CCHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân.

Công chức xã Hưng Thịnh giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.
ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ CHỦ CHỐT CÁC CẤP
Thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện ủy Bảo Lạc gắn nội dung học và làm theo Bác vào nhiệm vụ, giải pháp xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020, trong đó đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Đồng thời, gắn nội dung học tập và làm theo Bác vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đề ra giải pháp đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; thường xuyên tự phê bình và phê bình những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Lạc Mông Minh Giang cho biết: Nhằm tạo sự chuyển biến quan trọng trong tư tưởng, việc làm, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, chủ động, ý thức trách nhiệm trong công việc; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời ý kiến của nhân dân, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định nội dung đột phá trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 của huyện là “Đoàn kết, chủ động, trách nhiệm, gần dân, sát dân: nói đi đôi với làm”. Từ nội dung trên, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp nghiêm túc thực hiện, thường xuyên xuống cơ sở, tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân; chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả; tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời ngăn chặn, xử lý những vấn đề liên quan đến tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền địa phương, nhờ đó tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, không có bức xúc, phức tạp nảy sinh. 
Sau học tập các chuyên đề, từng cơ quan, đơn vị xây dựng và thực hiện nghiêm túc kế hoạch thực hiện Chỉ thị. Từng tổ chức Đảng ở cơ sở lựa chọn những nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp với tình hình, thiết thực giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm để đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, xem đây là công việc quan trọng, thường xuyên. Từng cá nhân, nhất là người đứng đầu xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tu dưỡng, rèn luyện; từng bước xây dựng phong cách, tác phong gần dân, sát dân, thực hiện đối thoại với nhân dân. Qua đó, vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu có sự chuyển biến tích cực, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiên phong, trách nhiệm trong thực thi công vụ; gương mẫu về đạo đức, lối sống, chống tham nhũng, lãng phí…
TẠO ĐỘT PHÁ TRONG HỌC VÀ LÀM THEO BÁC
Để học và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thực chất, thiết thực, hiệu quả với tình hình địa phương, Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 4/7/2016 về tăng cường công tác lãnh đạo CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. Bí thư Huyện ủy Bảo Lạc Công Văn Hưu nhận định: Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện còn nhiều mặt hạn chế, thủ tục hành chính chưa được cập nhật và công khai đầy đủ theo quy định; năng lực, trình độ, ý thức, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu. Với việc ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo CCHC gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, huyện yêu cầu các cấp nâng cao hơn nữa vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cấp xã và các cơ quan, đơn vị, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ CCHC; cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch CCHC của cấp trên phù hợp với đặc điểm của đơn vị. 
Đẩy mạnh học tập và làm theo Bác gắn với công tác CCHC, huyện tập trung đổi mới và nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật. UBND huyện tăng cường kiểm soát việc ban hành mới các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; thường xuyên cập nhật thủ tục hành chính các ngành, lĩnh vực đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố; kịp thời công khai, đúng quy định các thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ, thay thế ở các lĩnh vực, tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức theo dõi. 
Huyện triển khai phần mềm hệ thống một cửa liên thông hiện đại; 17 xã, thị trấn có bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND các xã, thị trấn được bố trí khá thuận lợi, người dân được cán bộ tiếp đón niềm nở; các thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Phòng Tư pháp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, kịp thời phát hiện và báo cáo UBND huyện những thủ tục hành chính chồng chéo, gây khó khăn cho người dân và các tổ chức, kịp thời giải quyết những vướng mắc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của huyện được quan tâm thực hiện. Cán bộ, công chức sau khi tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đã nắm được những vấn đề cơ bản về lý luận, hoàn thiện những kỹ năng cần thiết trong giải quyết công việc; phát huy năng lực chuyên môn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương nói chung và nhiệm vụ CCHC nói riêng... 
Sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 gắn với CCHC ở Bảo Lạc tạo bước chuyển biến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, hành động, thái độ, lề lối, tác phong phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công việc thường xuyên, tự giác của mỗi người.
Bài và ảnh: Minh Đức

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh