Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh làm tốt công tác cải cách hành chính

Thứ ba 04/12/2018 06:00

Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh thực hiện nhiều biện pháp cải cách hành chính (CCHC), cải cách công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được niêm yết công khai.

Để đẩy mạnh CCHC và nâng cao chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả “tám giờ vàng” để giải quyết công việc cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút các nhà đầu tư đến với KKT cửa khẩu, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh quan tâm chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chỉ đạo các phòng chuyên môn và các đơn vị liên quan phối hợp với Văn phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện TTHC trước khi nộp hồ sơ. Đơn vị rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban trong triển khai dự án đầu tư, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, nhất là lĩnh vực quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng, việc làm, lưu thông hàng hóa trong nước và lĩnh vực xuất nhập khẩu. Đồng thời, lập danh mục các TTHC còn bất cập, chưa phù hợp với thực tế tại đơn vị trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. 
Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành được đơn vị cập nhật kịp thời. Việc thống kê, soạn thảo nội dung công bố TTHC luôn đáp ứng yêu cầu về thời gian và chất lượng. Ban thực hiện cắt giảm 48/56 TTHC thuộc các lĩnh vực quản lý đầu tư, với thời gian cắt giảm 365 ngày. 56/56 TTHC thuộc các lĩnh vực được thực hiện theo cơ chế một cửa; cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo theo quy định; các hồ sơ TTHC đều được giải quyết đúng thời gian.
Từ đầu năm đến nay, Ban tiếp nhận 62 hồ sơ, trong đó trả đúng hạn 4 hồ sơ, trước thời hạn 33 hồ sơ, còn lại một số hồ sơ xin rút và quá hạn do một số dự án chưa đủ điều kiện, cần thẩm định lại hoặc một số dự án vi phạm quy hoạch xây dựng… 100% đơn vị trực thuộc của Ban triển khai sử dụng phần mềm quản lý văn bản phiên bản 4.0. Việc thực hiện đồng bộ phần mềm điện tử, xử lý văn bản đi theo lưu đồ qua mạng góp phần giải quyết công việc khoa học. Ban có 1.378/2.228 văn bản đi/đến được gửi nhận qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản; 56 TTHC được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2, 3…
Ban Quản lý KKT tỉnh trình UBND tỉnh công bố danh mục 28/56 TTHC thực hiện nhận gửi qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiến hành công khai TTHC trên bảng niêm yết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC và Trang Thông tin điện tử của Ban. Để thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền, Ban Quản lý KKT tỉnh niêm yết công khai địa chỉ cơ quan giúp UBND tỉnh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị dưới các hình thức như trên website của Ban, niêm yết địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức… 
Theo đồng chí Nguyễn Thị Huê, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC được lãnh đạo Ban quan tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với Văn phòng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC thực hiện TTHC đảm bảo đúng thời gian, phục vụ kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Quy trình giải quyết TTHC được quy định rõ ràng, xác định rõ trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc và cán bộ, công chức trong giải quyết TTHC cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Các TTHC được đơn vị tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa qua một đầu mối đảm bảo về mặt thời gian cũng như quy trình với tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ cao. Riêng đối với một số hồ sơ quá hạn, Ban gửi văn bản thông báo cho các tổ chức, doanh nghiệp (trong đó nêu rõ lý do hồ sơ quá hạn) khi để hồ sơ quá hạn theo lịch hẹn trả kết quả, để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp cảm thấy hài lòng khi được giải đáp kịp thời về TTHC.  
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Ban còn nhiều khó khăn. Một số hồ sơ quá hạn giải quyết mới đạt 10/62 hồ sơ, chiếm tỷ lệ  16,12%. Các hồ sơ TTHC quá hạn cần xin ý kiến của các cơ quan liên quan hoặc chờ ý kiến của UBND tỉnh. Hiện Ban chưa có trụ sở làm việc ổn định, khó bố trí bộ phận một cửa theo quy chuẩn…
Trưởng Ban Quản lý KKT tỉnh Nguyễn Kiên Cường cho biết: Thời gian tới, Ban Quản lý KKT tỉnh tiếp tục đấy mạnh cải cách TTHC, trong đó tập trung nâng cấp Website của Ban để cung cấp thông tin kịp thời đến các đơn vị, doanh nghiệp, nhà đầu tư; duy trì và thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định; sắp xếp các đầu việc của nhiệm vụ CCHC một cách hợp lý, khoa học. Tăng cường sử dụng hộp thư công vụ; thường xuyên đối thoại, tiếp xúc với doanh nghiệp để xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách và pháp luật hiện hành, đảm bảo các dự án hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Tiến Mạnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh