Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ làm việc với UBND tỉnh

Thứ năm 26/10/2017 16:00

Ngày 26/10, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ do đồng chí Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ pháp chế Bộ Tài Chính làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác CCHC tại UBND tỉnh. Làm việc với đoàn có đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ; lãnh đạo một số sở, ngành.

 

Các đại biểu tham dự buổi làm việc.

 Năm 2017, UBND tỉnh  ban hành Kế hoạch CCHC năm 2017 xác định 55 nhiệm vụ cụ thể trên 8 lĩnh vực. Trong đó, tập trung vào công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đúng quy định, triển khai toàn diện hiệu qủa cơ chế một cửa, một cửa liên thông gắn với ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn với tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; nâng cao mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập...

Trong công tác cải cách thể chế, Sở Tư pháp tham mưu cho UBND tỉnh tổng hợp đề xuất xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2017 gồm 17 văn bản quy phạm pháp luật và 5 nghị quyết cá biệt. Tổ chức lấy ý kiến và tham gia góp ý đối với 16 dự thảo văn bản; thẩm định 12 dự thảo quyết định của UBND tỉnh. UBND tỉnh thực hiện tự kiểm tra đối với 30 văn bản quy phạm pháp luật, tiếp nhận và kiểm tra theo thẩm quyền đới với 51 văn bản. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách TTHC nhằm đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ, đơn giản, công khai, minh bạch. Duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC. UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 100% cơ quan hành chính ở 3 cấp (tỉnh, huyện, xã) thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân.

Tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm: Cục thuế, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước tỉnh đã thực hiện niêm yết công khai TTHC đầy đủ, đúng quy định. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC, UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai ứng dụng Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-igate) tại 100% cơ quan, đơn vị. Tính đến tháng 10/2017, toàn tỉnh có 1.355 TTHC được cấu hình và đưa vào hệ thống phần mềm thực hiện; tiếp nhận 9.555 hồ sơ TTHC; đã giải quyết, trả kết quả 8.697 hồ sơ đúng hạn và trước hạn, số còn lại chưa đến hạn. Hệ thống thư điện tử phục vụ cho công tác, nhiệm vụ được thường xuyên sử dụng, hiện có trên 40% cán bộ, công chức, viên chức trong tỉnh dùng hộp thư điện tử công vụ trong công việc, cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2, 985 dịch vụ ở mức độ 3. Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 383 đơn vị sự nghiệp công lập, UBND tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại mạng lưới sự nghiệp đơn vị công lập, giảm 15 đơn vị sự nghiệp công lập do sát nhập 13 trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND các huyện, Thành phố và giải thể 2 đơn vị.

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh tổ chức các lớp bồi dưỡng về  nghiệp vụ chuyên ngành, quản lý nhà nước, kỹ năng lãnh đạo, lý luận chính trị... cho  9.633 lượt cán bộ, công chức, viên chức. 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sự dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính. 440/880 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ. Việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập là một trong những giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy hoạt động của cơ quan đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng vụ pháp chế Bộ Tài Chính đánh giá cao các kết quả đạt được trong công tác CCHC của tỉnh. Đề nghị, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện rà soát các chỉ số đạt thấp, thực hiện các biện pháp cải thiện nâng cao chỉ số; đẩy mạnh công tác cải cách công vụ, công chức; thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác CCHC; quan tâm chỉ đạo việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đầu tư kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất phục vụ công tác CCHC; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động CCHC và có sự đột phá, sáng tạo trong CCHC; tăng cường công tác tuyên truyền về CCHC trên các phương tiên thông tin đại chúng.

Trước đó, đoàn kiểm tra công tác CCHC của Ban Chỉ đạo CCHC của Chính phủ đã làm việc với Cục thuế, Cục Hải quan và Kho bạc Nhà nước tỉnh

Thanh Bình

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh