9 mục tiêu và 7 nhiệm vụ thực hiện CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019

Thứ sáu 04/01/2019 11:00

Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019 đề ra 9 mục tiêu và 7 nhiệm vụ.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh được niêm yết công khai. Ảnh: Tiến Mạnh
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2019 nhằm nâng cao chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công, góp phần cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019.

Kế hoạch đề ra 9 mục tiêu và 7 nhiệm vụ chính trên các lĩnh vực: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành CCHC; xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; cải cách thủ tục hành chính (TTHC); cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính.

Trong đó, phấn đấu đạt mục tiêu rút ngắn tối thiểu 30% thời gian thực hiện các TTHC so với thời gian theo quy định; 100% cơ quan hành chính nhà nước các cấp giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, duy trì Phần mềm Hệ thống một cửa liên thông hiện đại (VNPT-iGate) tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố; 100% cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh thực hiện đúng cơ cấu ngạch công chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, từ 80% trở lên các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện đúng cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt; trên 70% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; 100% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, trên 90% cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả.

 
P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh