54 người đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I năm 2019

Thứ sáu 16/11/2018 14:00

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt I/2019.

Theo đó, phê duyệt danh sách 54 cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I năm 2019 thuộc các cơ quan, đơn vị.

Trong đó, các cơ quan Đảng, MTTQ và đoàn thể 3 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước 9 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi.

Các đơn vị sự nghiệp công lập có 30 người, trong đó, hưởng chính sách về hưu trước tuổi 28 người; hưởng chính sách thôi việc ngay 2 người.

Cán bộ, công chức cấp xã có 12 người, trong đó 8 người hưởng chính sách về hưu trước tuổi, 1 người hưởng chính sách thôi việc ngay.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào danh sách ban hành Quyết định nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc cho các đối tượng thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo thời gian và đúng chế độ, chính sách theo các quy định hiện hành.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh