Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm đã từng bước được nâng cao, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Chiều 10/10, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Giao thông - Vận tải
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, sáng 10/10 đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn làm...
Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Công thương
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, chiều ngày 5/10, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tài chính
Sáng 5/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Sở Tài chính.
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, ngày 3/10, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã...
Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Sáng 3/10, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác quản lý thanh niên tại Sở...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Thành phố
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Thành phố.
Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là mô hình mới, nhưng đã nhận được sự đồng thuận cao của lãnh đạo địa phương, các cơ quan hành chính và người dân. Mô hình không chỉ tạo...
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 10 - 30% đối với lĩnh vực DN, HTX
Toàn tỉnh hiện có 900 doanh nghiệp (DN), 220 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, chiếm 61% tổng số DN, HTX hoạt động trên địa bàn. Trong đó có 44% DN, 25,7% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ thương mại và du...
Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại Thành phố
Sáng 17/8, Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra đột xuất tại UBND xã Vĩnh Quang, UBND phường Đề Thám (Thành...
UBND tỉnh: Công bố danh mục 707 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND...
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Quý II/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận và kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn, góp phần...
22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 22 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Hà Quảng
Ngày 5/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hà Quảng.