Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại Thành phố
Sáng 17/8, Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra đột xuất tại UBND xã Vĩnh Quang, UBND phường Đề Thám (Thành...
UBND tỉnh: Công bố danh mục 707 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND...
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Quý II/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận và kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn, góp phần...
22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 22 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Hà Quảng
Ngày 5/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hà Quảng.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang
Ngày 3/7, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hạ Lang.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thông Nông
Ngày 28/6, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Thông Nông.
Bưu điện tỉnh: Tập huấn danh mục TTHC qua dịch vụ bưu chính
Ngày 22/6, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính cho trên 120 cán bộ, nhân viên của 13 bưu điện huyện, Thành phố và 85 điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ.
UBND tỉnh: Công bố danh mục 177 thủ tục hành chính
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND công bố danh mục 177 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công của 9 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Triển khai đồng bộ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên - môi trường
Công tác cải cách hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại Sở Tài nguyên và Môi trường được Đảng uỷ, Ban Giám đốc Sở tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ. Qua đó góp phần nâng...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
Với quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) để nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, phục vụ doanh nghiệp, trong những năm qua, Sở Xây dựng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính (TTHC).
Đẩy mạnh cải cách hành chính thúc đẩy thu hút đầu tư tại khu kinh tế
Nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa trong Khu kinh tế (KKT) tỉnh, Ban Quản lý KKT tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục...
Trên 99% hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn
Trong quý I/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) của tỉnh được triển khai đồng bộ; việc công bố TTHC trong một số lĩnh vực thực hiện kịp thời.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hòa An
Ngày 9/4, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hòa An.
Đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công trực tuyến
Để đáp ứng tốt, tiện ích hơn cho các đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư có mở tài khoản giao dịch với Kho bạc Nhà nước (KBNN), từ ngày 1/2/2018, KBNN tỉnh chính thức cung cấp dịch vụ công (DVC) trực tuyến qua trang thông tin của...