Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Sáng 3/10, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác quản lý thanh niên tại Sở...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Thành phố
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Thành phố.
Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là mô hình mới, nhưng đã nhận được sự đồng thuận cao của lãnh đạo địa phương, các cơ quan hành chính và người dân. Mô hình không chỉ tạo...
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 10 - 30% đối với lĩnh vực DN, HTX
Toàn tỉnh hiện có 900 doanh nghiệp (DN), 220 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, chiếm 61% tổng số DN, HTX hoạt động trên địa bàn. Trong đó có 44% DN, 25,7% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ thương mại và du...
Kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương tại Thành phố
Sáng 17/8, Tổ kiểm tra, giám sát việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra đột xuất tại UBND xã Vĩnh Quang, UBND phường Đề Thám (Thành...
UBND tỉnh: Công bố danh mục 707 TTHC được cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 7/10/2016 của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cơ quan chuyên môn đã tham mưu cho UBND...
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh
Quý II/2018, công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả. Các cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp nhận và kịp thời giải quyết hồ sơ theo đúng thời hạn, góp phần...
22 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công bố danh mục 22 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Hà Quảng
Ngày 5/7, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2018 do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn tổ chức kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hà Quảng.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang
Ngày 3/7, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Hạ Lang.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Thông Nông
Ngày 28/6, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC tại huyện Thông Nông.
Bưu điện tỉnh: Tập huấn danh mục TTHC qua dịch vụ bưu chính
Ngày 22/6, Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn danh mục các thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính cho trên 120 cán bộ, nhân viên của 13 bưu điện huyện, Thành phố và 85 điểm bưu điện văn hóa xã đa dịch vụ.
UBND tỉnh: Công bố danh mục 177 thủ tục hành chính
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND công bố danh mục 177 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công của 9 sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.
Trước ngày 1/9: Hoàn thành việc cắt giảm 173 chi cục thuế
Năm 2018, Bộ Tài chính sẽ thực hiện sắp xếp lại 327 chi cục thuế quận, huyện, thị xã thuộc 63 cục thuế thành 154 chi cục thuế khu vực (giảm 173 chi cục).
Quy trình giải quyết thủ tục hành chính một cửa, một cửa liên thông
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, Nghị định quy định rõ quy trình giải quyết thủ tục hành chính.