54 người đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt I năm 2019
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 7/11/2018 về việc phê duyệt danh sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ đợt I/2019.
Thực hiện hiệu quả công tác rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
Xác định vai trò quan trọng của công tác thẩm định, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL), những năm qua, Sở Tư pháp quan tâm, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, Thành phố làm tốt các khâu trong quá...
Nỗ lực nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai
Năm 2017, chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Cao Bằng đã tăng 5,8 điểm và tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng so với năm 2016, đứng thứ 58/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tuy nhiên, còn 3 nhóm chỉ số có điểm số rất thấp và...
Rút ngắn từ 10 - 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của tỉnh, sở, ngành
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đến nay, một số sở, ngành đã rà soát và công bố rút ngắn từ 10 - 30% thời gian giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền về các lĩnh vực: đăng...
Kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Ngày 15/10, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại Ban Quản lý...
Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
Cùng với việc không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Lâm đã từng bước được nâng cao, giúp đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Chiều 10/10, đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch.
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Giao thông - Vận tải
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, sáng 10/10 đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn làm...
Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Công thương
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, chiều ngày 5/10, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Tài chính
Sáng 5/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Sở Tài chính.
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 và một số nội dung về công tác quản lý công chức, viên chức, ngày 3/10, Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đã...
Kiểm tra Cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Sáng 3/10, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức, công tác quản lý thanh niên tại Sở...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Thành phố
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do lãnh đạo Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra các nhiệm vụ công tác CCHC năm 2018 và công tác quản lý cán bộ, công chức tại Thành phố.
Hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích là mô hình mới, nhưng đã nhận được sự đồng thuận cao của lãnh đạo địa phương, các cơ quan hành chính và người dân. Mô hình không chỉ tạo...
Rút ngắn thời gian giải quyết TTHC từ 10 - 30% đối với lĩnh vực DN, HTX
Toàn tỉnh hiện có 900 doanh nghiệp (DN), 220 hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả, chiếm 61% tổng số DN, HTX hoạt động trên địa bàn. Trong đó có 44% DN, 25,7% HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ thương mại và du...