UBND tỉnh: Công bố 11 thủ tục hành chính mới
Trong quý III/2019, UBND tỉnh ban hành 5 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành với 11 TTHC mới; sửa đổi, bổ sung 44 TTHC; bãi bỏ 26 TTHC; cắt giảm thời gian giải quyết...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trà Lĩnh
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trà Lĩnh.
Tổ chức Hội thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về CCHC
Vừa qua, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3067/KH-UBND về tổ chức Hội thi sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Cao Bằng năm 2019.
78 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công
Sở Nội vụ đã có Công văn số 1820/TB-SNV ngày 9/9/2019 về việc tiếp nhận giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.
Hướng đến nền hành chính hiện đại, thuận tiện và thân thiện
Từ ngày 9/9/2019, Trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh chính thức đi vào hoạt động. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
Khai trương Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh vào ngày 9/9
Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh chính thức hoạt động từ ngày 5/9 và UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ khai trương Trung tâm vào ngày 9/9. Đó là thông báo của Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 965/VP-TTHCC ngày 4/9.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Dân tộc
Chiều 16/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, công tác cán bộ, công chức, viên chức và...
Thành phố đi đầu trong sắp xếp, sáp nhập xóm, tổ dân phố
Thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt là hệ thống tổ chức xóm, tổ dân phố theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, hạn chế tối đa việc sử...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại Sở Giáo dục và Đào tạo.
UBND tỉnh: Công bố 100 thủ tục hành chính mới
Trong quý II/2019, UBND tỉnh ban hành 14 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành với 100 TTHC mới; sửa đổi, bổ sung 102 TTHC; bãi bỏ 87 TTHC.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Bảo Lạc
Ngày 21/6, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng đoàn kiểm tra làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Bảo Lạc.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính huyện Nguyên Bình
Ngày 19/6, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó trưởng Đoàn kiểm tra công tác CCHC tỉnh làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC tại huyện Nguyên Bình.
Sử dụng hóa đơn điện tử góp phần thực hiện tốt công tác quản lý thuế
Để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh Quốc gia, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thời gian qua, Cục Thuế tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến các DN, người nộp thuế trên địa bàn về hóa đơn điện...
Trà Lĩnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Huyện Trà Lĩnh đã có sự đổi mới trong phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng chỉ đạo và điều hành công tác cải cách hành chính (CCHC) từ huyện tới cơ sở, hướng đến xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại.
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa công sở, vì nhân dân phục vụ
Thực hiện tốt văn hóa công sở (VHCS), hay xây dựng cơ quan văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu của chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), hướng đến hoàn thiện một nền hành chính công văn minh, hiện đại…, nhằm phục vụ nhân dân tốt...