Thạch An nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính
Nhằm đạt mục tiêu đến năm 2025, địa phương có đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ chuyên môn, năng lực công tác đảm bảo các tiêu chuẩn ngạch, vị trí việc...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Xác định tầm quan trọng của cải cách hành chính (CCHC) trong thực hiện nhiệm vụ, năm 2020, Sở Y tế tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác CCHC đem lại nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân về khám, chữa...
Ứng dụng phần mềm số hóa dữ liệu trong hoạt động công chứng, chứng thực
Hoạt động công chứng, chứng thực (CCCT) hằng năm giải quyết khối lượng lớn về thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức và người dân, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa tranh chấp, vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền lợi và nghĩa vụ của các...
Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Y tế
Ngày 8/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Y tế.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC phục vụ tổng kết Chương trình CCHC nhà nước ​
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước.
Cải cách thủ tục hành chính - vì nhân dân phục vụ
Với mục tiêu “Công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà, chống tiêu cực, phấn đấu làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao kỹ năng...
Công bố 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 công bố danh mục 12 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng.
Hòa An nỗ lực cải cách thủ tục hành chính ​
Huyện Hòa An tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ
Chiều 19/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nội vụ.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trùng Khánh
Ngày 18/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trùng Khánh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Hoạt động ổn định, hiệu quả sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
Là huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 18 xã, thị trấn xuống còn 15 xã, thị trấn, Nguyên Bình đã chủ động phương án kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức. Sau sáp nhập đến nay, bộ...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh
Chiều 5/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp
Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương...