Cấp mới chủ trương, Giấy chứng nhận đầu tư cho 6 dự án
Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã triển khai nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 diễn biến phức tạp như: hỗ trợ tín dụng, mặt bằng sản xuất, pháp lí, xúc tiến...
UBND tỉnh công bố 36 thủ tục hành chính mới
6 tháng đầu năm, UBND tỉnh ban hành 8 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của các sở, ngành với 36 TTHC mới; sửa đổi, bổ sung 10 TTHC; chuẩn hóa 145 TTHC.
Phát triển nghề luật sư - Góp phần thúc đẩy cải cách tư pháp
Hoạt động hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, chất lượng tham gia tố tụng của đội ngũ luật sư được nâng cao. Qua đó, góp phần thúc đẩy tiến trình cải cách tư pháp tại địa phương.
Từ ngày 1/8, công chức hành chính, văn thư không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, tin học
Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11-6-2021 “Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư”.
Công an tỉnh tiếp nhận và giải quyết thủ tục trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an
Từ ngày 3/5, Công an tỉnh triển khai tiếp nhận và giải quyết các thủ tục về cư trú trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.
Công bố chỉ số CCHC năm 2020 của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các huyện, Thành phố
UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các sở, cơ quan ngang sở và UBND các huyện, Thành phố.
Giảm thanh quyết toán không dùng tiền mặt qua Kho bạc Nhà nước
Việc không sử dụng tiền mặt trong thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) chuyển sang giao dịch điện tử là giải pháp được Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện nhằm nâng cao công tác kiểm soát quỹ ngân sách, các khoản thanh toán, quyết toán theo hướng chặt...
Kho bạc Nhà nước Quảng Hòa thực hiện hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Cùng với Kho bạc Nhà nước (KBNN) các huyện, tháng 3/2019, KBNN Quảng Hòa triển khai dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) KBNN. Trong quá trình triển khai sử dụng, với những tính năng và ưu thế vượt trội, DVCTT KBNN đã từng bước được các đơn vị sử dụng...
Nỗ lực cải cách thủ tục hành chính
Sau hơn một năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh đang từng bước khẳng định là địa chỉ tin cậy cho người dân, doanh nghiệp đến giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), góp phần tạo đột phá trong cải cách hành chính gắn...
Nỗ lực trong cải cách thủ tục hành chính, vì lợi ích của nhân dân
Cắt giảm tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao tinh thần phục vụ của cán bộ, công chức, tạo sự hài lòng của người dân là điểm nhấn rõ nét trong công tác cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh trong giai đoạn 2011...
Nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh ​
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025; giai đoạn 2019 - 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban ngành, UBND...
Hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh, năm 2020, tỉnh tập trung đẩy mạnh CCHC trên tất...
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết 463.697 hồ sơ thủ tục hành chính
Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết 463.697 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC), trong đó, tiếp nhận trực tuyến 7.504 hồ sơ, đã giải quyết 461.997 hồ sơ, đang giải quyết 1.678 hồ sơ.
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận, giải quyết hơn 15.000 hồ sơ các loại
Năm 2020, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp nhận 15.699 hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) của cá nhân, tổ chức, đã giải quyết và trả kết quả 14.959 hồ sơ.
Hóa đơn điện tử: Tăng minh bạch, giảm rủi ro
Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin cũng như các giao dịch điện tử, mua bán thanh toán bằng hình thức điện tử đang ngày càng phát triển và trở thành xu thế tất yếu hiện nay, việc sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT)...