Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại UBND tỉnh
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, chiều 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn...
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại Sở LĐTBXH
Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, sáng 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu...
Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc cải cách bộ máy HCNN giai đoạn 2011 - 2016
Ngày 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà...
"Mở chìa khóa" thành công cho công tác cải cách hành chính
Nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện Bảo Lạc tổ chức các lớp bồi dưỡng và chọn cử CBCCVC tham gia các lớp...
Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều...
Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai kịp thời
Ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư...
Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh 72,6%
Theo báo cáo xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của tỉnh, giá trị trung bình chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là 72,6%, trong đó, sở, ban, ngành 81,2%; huyện, thành phố 64%.
Đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HCNN
Ngày 12/1/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kỷ...
Sở Tư pháp - Bưu điện tỉnh: Ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp
Ngày 16/1, Sở Tư pháp - Bưu điện tỉnh ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống Bưu điện tỉnh. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Sở Tư pháp...
Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2017
Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3653/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.
Bảo Lạc đẩy mạnh cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bước đột phá trong việc xây dựng bộ máy hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”, thời gian qua, huyện Bảo Lạc đã tập trung triển khai các giải pháp, kế hoạch CCHC trên...
Hà Quảng quan tâm bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Những năm qua, huyện Hà Quảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và coi đó là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong cải cách hành chính, nhằm từng...
Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác. Việc đẩy mạnh CCHC, thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC,...
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, ngành quan tâm, triển khai, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan hành chính. Tuy nhiên, thực tế triển...
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm thực hiện. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả,...