“Cánh tay nối dài” trong giải quyết thủ tục hành chính
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, Bưu điện tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương thực hiện các dịch vụ hành chính công (HCC) qua hệ thống Bưu điện, như: Nộp hồ sơ xét tuyển...
Tiếp tục đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính
Chiều 30/5, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính(CCHC) 6 tháng đầu năm 2017 và công bố chỉ số CCHC năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đồng chí...
“Chìa khóa” thu hút đầu tư
Xác định cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư là yếu tố quan trọng, then chốt bảo đảm cho sự phát triển bền vững của tỉnh, trong thời gian qua, tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, mang lại chuyển biến tích...
Hệ thống chính quyền điện tử - Nét mới trong cải cách hành chính ở Trùng Khánh
Thực hiện Kế hoạch số 3764/KH-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Cao Bằng Kế hoạch hành động xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Trùng Khánh đã xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin “Xây dựng chính quyền điện tử huyện Trùng...
Ngành công thương tỉnh chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính
Cải cách thủ tục hành chính (TTHC), đổi mới, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của ngành Công thương tỉnh năm 2016 đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Nhiều văn bản được rà soát, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhằm tháo gỡ những rào...
100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố ban hành kế hoạch CCHC năm 2017
Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong quý I/2017, 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền.
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại UBND tỉnh
Tiếp tục chương trình giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, chiều 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn...
Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát cải cách tổ chức bộ máy hành chính tại Sở LĐTBXH
Tiếp tục chương trình giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, sáng 23/3, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu...
Đoàn ĐBQH tỉnh: Giám sát việc cải cách bộ máy HCNN giai đoạn 2011 - 2016
Ngày 22/3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh do đồng chí Bế Minh Đức, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà...
"Mở chìa khóa" thành công cho công tác cải cách hành chính
Nhận thức công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC), huyện Bảo Lạc tổ chức các lớp bồi dưỡng và chọn cử CBCCVC tham gia các lớp...
Tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, năm 2016, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, Thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều...
Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được cập nhật, công bố, công khai kịp thời
Ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016; triển khai nhiệm vụ CCHC năm 2017. Tham dự có các đồng chí: Đàm Văn Eng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư...
Giá trị trung bình chỉ số CCHC năm 2016 của tỉnh 72,6%
Theo báo cáo xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của tỉnh, giá trị trung bình chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh là 72,6%, trong đó, sở, ban, ngành 81,2%; huyện, thành phố 64%.
Đẩy mạnh CCHC và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan HCNN
Ngày 12/1/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC) và tăng cường kỷ...
Sở Tư pháp - Bưu điện tỉnh: Ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp
Ngày 16/1, Sở Tư pháp - Bưu điện tỉnh ký kết Hợp đồng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống Bưu điện tỉnh. Dự lễ ký kết có lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Sở Tư pháp...