Mỗi năm giảm 1,5 - 2% biên chế
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-TTg về việc đẩy mạnh thực hiện chủ trương tinh giản biên chế. Chỉ thị nêu rõ, từ nay đến năm 2021, mỗi năm Bộ, ngành, địa phương thực hiện giảm 1,5 đến 2% biên chế công chức, biên chế sự...
Đẩy mạnh cải cách hành chính Nhà nước năm 2017
Ngày 14/12/2016, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 3653/KH-UBND về cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước tỉnh Cao Bằng năm 2017.
Bảo Lạc đẩy mạnh cải cách hành chính
Xác định cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, bước đột phá trong việc xây dựng bộ máy hành chính từ “quản lý” sang “phục vụ”, thời gian qua, huyện Bảo Lạc đã tập trung triển khai các giải pháp, kế hoạch CCHC trên...
Hà Quảng quan tâm bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã
Những năm qua, huyện Hà Quảng tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC) cấp xã và coi đó là một nhiệm vụ quan trọng được xác định trong cải cách hành chính, nhằm từng...
Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính
Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực công tác. Việc đẩy mạnh CCHC, thực hiện cơ chế “một cửa” trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), đơn giản hóa TTHC,...
Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan trong cải cách thủ tục hành chính
Công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh thời gian qua được các cấp, ngành quan tâm, triển khai, bước đầu tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong việc giao dịch với cơ quan hành chính. Tuy nhiên, thực tế triển...
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường
Những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) quan tâm thực hiện. Qua đó, đã kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, giảm phiền hà, tiết kiệm được thời gian, góp phần nâng cao hiệu quả,...
Cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh
Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) huyện Quảng Uyên là đơn vị tuyến huyện đầu tiên của tỉnh triển khai phần mềm VNPT-HIS phục vụ công tác quản lý khám chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT). Đây là bước tiến quan trọng trong cải cách thủ tục hành...