Tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về CCHC Nhà nước” năm 2017
UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi “Tìm hiểu về cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước” năm 2017.
Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số PCI
Đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trả lời phỏng vấn Báo Cao Bằng
Nỗ lực thực hiện công tác cải cách hành chính
Với vai trò là cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về cải cách hành chính (CCHC), Sở Nội vụ tham mưu ban hành những quy định về CCHC, thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) kịp thời, đúng...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Quảng Uyên
Ngày 27/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức tại huyện Quảng Uyên.
Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào nghiệp vụ kiểm sát
Đẩy mạnh ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin (CNTT) vào công tác quản lý, điều hành và chuyên môn đã giúp Viện Kiểm sát nhân dân (KSND) tỉnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Phục Hòa
Ngày 18/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Phục Hòa.
Điểm giao dịch xã - mô hình hoạt động sáng tạo
Hệ thống điểm giao dịch xã (ĐGDX) được Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh xây dựng và điều hành hiệu quả trên phạm vi toàn tỉnh, là mô hình có nhiều ưu điểm cần tiếp tục được duy trì và phát huy.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại huyện Trùng Khánh
Ngày 14/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Trùng Khánh.
Hòa An thực hiện hiệu quả cơ chế “một cửa”
Cải cách hành chính (CCHC) theo cơ chế “một cửa” ở huyện Hòa An những năm qua đã nâng cao được hiệu quả hoạt động của các phòng, ban chuyên môn, tạo bước chuyển biến căn bản trong quan hệ giữa cơ quan Nhà nước với các tổ chức và...
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Nội vụ
Ngày 1/9, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh đã kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản lý công chức, viên chức tại Sở Nội vụ.
Kiểm tra công tác CCHC năm 2017 tại huyện Thạch An
Ngày 31/8, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh, do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC và công tác quản lý công chức, viên chức năm 2017 tại huyện Thạch An.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở Tư pháp
Ngày 24/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản...
Cải cách hành chính cấp xã còn nhiều khó khăn
Nhờ nỗ lực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC), các xã trong tỉnh nâng cao hiệu lực, hiệu quả giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, tạo điều kiện cho người dân và các tổ chức đến giao dịch công việc...
Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2017 tại Sở NN&PTNT
Ngày 16/8, đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung trong công tác quản...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 tại Sở LĐTB&XH
Ngày 15/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đỗ Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn đến kiểm tra thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2017 và một số nội dung công tác quản lý công chức,...