Phát động cuộc thi "Sáng kiến, giải pháp về cải cách hành chính" năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 3199/KH-UBND ngày 22/12/2020 về cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh năm 2021, Kế hoạch số 2438/KH UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với...
Thành phố đẩy mạnh cải cách hành chính trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục đăng ký đất đai cũng như thu hút đầu tư trên địa bàn, thời gian qua, Thành phố đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hạ Lang
Ngày 1/10, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hạ Lang.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hà Quảng
Ngày 30/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Hà Quảng.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thành phố
Ngày 29/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Thành phố.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày 23/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC, công tác thi đua, khen thưởng tại Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VHTT&DL).
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, ngày 23/9, Đoàn công tác CCHC tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Chiều 20/9, Đoàn công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Ban Quản lý Khu kinh tế (QLKKT) tỉnh.
Kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính tại Sở Tài chính
Sáng 22/9, Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện CCHC tại Sở Tài chính.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Xây dựng
Chiều 21/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Lê Văn Miều, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Xây dựng.
Kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính tại Sở Công thương
Thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021, ngày 21/9, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện cải cách...
30 cán bộ, phóng viên được tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống quản văn bản điều hành
Ngày 17/9, Báo Cao Bằng tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm hệ thống quản lý văn bản điều hành cho cán bộ, phóng viên.
Chỉ thị về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện CCHC trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025
Tỉnh ủy vừa ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 2025. Nội dung Chỉ thị như sau:
Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh tăng 0,11 điểm
Theo kết quả công bố của Ban Chỉ đạo Chương trình cải cách hành chính (CCHC) Chính phủ, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2020 của tỉnh đạt 78,8%, xếp hạng 61/63 tỉnh,...
Họp liên ngành chuẩn bị Hội nghị cải cách hành chính tỉnh năm 2021
Ngày 19/8, Sở Nội vụ tổ chức họp liên ngành chuẩn bị Hội nghị cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2021. Tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì.