Kiểm tra cải cách hành chính tại Sở Y tế
Ngày 8/10, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Đồng Thị Kiều Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Y tế.
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền CCHC phục vụ tổng kết Chương trình CCHC nhà nước ​
UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) phục vụ tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước.
Cải cách thủ tục hành chính - vì nhân dân phục vụ
Với mục tiêu “Công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian, giảm phiền hà, chống tiêu cực, phấn đấu làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân”, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (XNC) Công an tỉnh đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao kỹ năng...
Công bố 12 thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND ngày 10/9/2020 công bố danh mục 12 thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở TN&MT tỉnh Cao Bằng.
Hòa An nỗ lực cải cách thủ tục hành chính ​
Huyện Hòa An tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC) theo hướng sát với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, nhằm tạo bước chuyển trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC), đáp ứng ngày...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Văn phòng UBND tỉnh
Ngày 20/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Văn phòng UBND tỉnh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nội vụ
Chiều 19/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Nội vụ.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Trùng Khánh
Ngày 18/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra công tác CCHC tại huyện Trùng Khánh.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày 12/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Hoạt động ổn định, hiệu quả sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã
Là huyện thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ 18 xã, thị trấn xuống còn 15 xã, thị trấn, Nguyên Bình đã chủ động phương án kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức. Sau sáp nhập đến nay, bộ...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh
Chiều 5/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành...
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Sở Tư pháp
Ngày 5/8, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính tỉnh do đồng chí Nông Hoa Thương, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2020 và thực hiện kỷ luật, kỷ cương...
Tinh gọn bộ máy cấp huyện, cấp xã, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động
Sau khi hoàn thành việc đổi mới, sắp xếp lại đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã, tỉnh tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC), viên chức và giải quyết chế độ, chính sách cho...
Đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan
Bằng nhiều giải pháp, Cục Hải quan Cao Bằng tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC), hiện đại hóa hải quan (HĐHHQ), tạo thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu.
Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Hòa An
Chiều 15/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nông Hoa Thương làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác CCHC, việc thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 7/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, việc triển khai thực hiện...