100% sở, ban, ngành, huyện, thành phố ban hành kế hoạch CCHC năm 2017

Thứ hai 03/04/2017 16:00

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh, trong quý I/2017, 100% sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2017 của cơ quan, đơn vị, địa phương và chủ động triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng năng lực cho hệ thống kiểm soát TTHC; đẩy mạnh việc huy động cá nhân, tổ chức tham gia kiểm soát TTHC; bảo đảm tính công khai, minh bạch và ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ kiểm soát TTHC. Chỉ đạo Sở Tư pháp kiểm soát chất lượng dự thảo quyết định công bố TTHC đối với các sở, ngành: Ban quản lý khu kinh tế tỉnh; Lao động, Thương binh và Xã hội; Giao thông vận tải; Tài nguyên và Môi trường; Kế hoạch và Đầu tư (đảm bảo việc công bố kịp thời các TTHC mới, sửa đổi, bổ sung). Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố duy trì cơ chế tiếp nhận, xử lý kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định TTHC để nâng cao chất lượng, giám sát việc thực hiện giải quyết TTHC.

100% cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố duy trì, cập nhật thông tin về hoạt động của cơ quan, đơn vị trên trang thông tin điện tử. Toàn bộ TTHC thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được công bố trên cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của các ngành, địa phương và cung cấp hoàn toàn các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 2, có 12 dịch vụ ở mức độ 3.

Tại các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, việc niêm yết công khai TTHC được thực hiện tương đối đầy đủ. Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại được triển khai thí điểm tại 10 cơ quan, đơn vị: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch - Đầu tư và UBND cấp huyện: Bảo Lạc, Trùng Khánh, thành phố Cao Bằng. Tuy nhiên, một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong quá trình thực hiện, chưa cung cấp đầy đủ số lượng, quy trình thực hiện các TTHC cho cơ quan chuyên môn để xử lý áp dụng thực hiện.

P.V

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh