Phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia

Thứ tư 29/07/2020 05:00

Những năm qua, MTTQ các cấp huyện Hạ Lang phối hợp với lực lượng bộ đội biên phòng trên địa bàn thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa tuyên truyền, giới thiệu đường biên, mốc giới cho nhân dân.

Hạ Lang có hơn 78 km đường biên giới với 7 xã, 27 xóm giáp biên, 2 cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở. Xác định xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của huyện, MTTQ huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia xây dựng đường biên, mốc giới.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hạ Lang Mã Văn Tiến cho biết: Thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, hằng năm, MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, các tổ chức đoàn thể thường xuyên phối hợp với các đồn biên phòng đóng quân trên địa bàn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Biên phòng toàn dân. Tăng cường lồng ghép trong các cuộc họp xóm tổ chức tuyên truyền các văn kiện pháp lý và nghị định thư về phân giới cắm mốc giữa Việt Nam - Trung Quốc.

Đến nay, 7 xã biên giới của huyện thành lập Ban Chỉ đạo “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; 27 khu dân cư sát biên giới ký cam kết thực hiện phong trào tự quản, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; thành lập 60 đội tự quản bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, giữ gìn an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới... MTTQ các cấp phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức lực lượng phát quang đường tuần tra biên giới; tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho đoàn viên thanh niên…

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn, thành lập các đội, tổ tự quản bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và tổ an ninh chính trị thôn bản biên giới. Năm 2019, MTTQ huyện và các tổ chức thành viên phối hợp với bộ đội biên phòng tổ chức 472 lần tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc với 6.640 lượt người tham gia; phối hợp tổ chức 169 đợt với 5.312 lượt người tham gia phát quang trên 94 km đường tuần tra.

Thị Hoa là xã thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Địa bàn xã có 36 cột mốc, 14,7 km đường biên giới, 8 xóm sát biên giới với 413 hộ dân. Thời gian qua, MTTQ xã phối hợp với Đồn Biên phòng Thị Hoa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Qua 5 năm thực hiện, Ủy ban MTTQ xã phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức 75 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành các văn bản pháp luật với hơn 2.000 lượt người; phối hợp tuần tra bảo vệ, phát quang đường biên, cột mốc, đường thông tầm nhìn biên giới trên 300 lần với gần 2.600 lượt người tham gia; tổ chức cho 301 hộ ký kết thực hiện phong trào quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, mốc quốc giới và 101 hộ ký kết tham gia thực hiện tự quản an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới...

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thị Hoa phối hợp với các lực lượng, nhân dân xã phát quang đường tuần tra biên giới.
Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” của huyện Hạ Lang tạo bước chuyển biến tích cực trong nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng trong việc giữ vững chủ quyền lãnh thổ, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới. 
Tiến Dũng

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh