Giữ vững một dải biên cương

Thứ bảy 23/01/2021 06:00

Đóng quân trên địa bàn các huyện biên giới Hà Quảng, Bảo Lạc, Bảo Lâm, những năm qua, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 799 Quân khu 1 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các dự án KT-QP, ổn định dân cư biên giới, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp nhân dân giảm nghèo, xây dựng cơ sở chính trị, củng cố thế trận quốc phòng - an ninh vững chắc.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 trao bò giống cho các hộ nghèo trong vùng dự án.

Vùng dự án của Đoàn KT-QP 799 phụ trách có diện tích trên 542.000 ha, gồm 25 xã, trong đó có 18 xã, 315 xóm, bản biên giới thuộc vùng đặc biệt khó khăn; kinh tế - xã hội chậm phát triển; hệ thống chính trị cơ sở chưa thực sự vững mạnh; địa bàn có nhiều dân tộc thiểu số, dân cư không tập trung; tỷ lệ hộ nghèo cao, nhiều tập tục lạc hậu, tệ nạn xã hội diễn biến khá phức tạp.

10 năm qua (2009 - 2019), Đoàn ổn định dân cư tại 8 bản biên giới; xây dựng 15,294 km đường nông thôn, 18 đập, 15,266 km mương thủy lợi, 6.983 m đường ống dẫn nước sinh hoạt, 4 công trình điểm trường học kiên cố; vận động nhân dân trồng mới 1.400 ha rừng phòng hộ; bảo vệ, chăm sóc 4.000 ha rừng vành đai biên giới.

Xây dựng 22 công trình phòng thủ và công trình phục vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng và củng cố tiềm lực chính trị, tinh thần, tiềm lực quân sự địa phương, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Kết hợp phong trào “Lực lượng vũ trang Quân khu 1 chung sức xây dựng nông thôn mới”, Đoàn KT-QP 799 đầu tư và hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng (điện, đường, trường, trạm), cấp phát giống, chuyển giao kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc, thu hoạch, chế biến nông, lâm sản…

Đoàn huy động hơn 20.000 ngày công lao động giúp địa phương phát triển sản xuất, ổn định dân cư tại 8 bản biên giới, bê tông hóa 8 tuyến đường nông thôn với 6.561 hộ dân được hưởng lợi; xây dựng 7 tuyến mương thủy lợi phục vụ tưới tiêu cho hơn 67,9 ha đất canh tác; xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng, 3 điểm trường học kiên cố; có 2.519 nhân khẩu được hưởng lợi từ Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và mô hình giảm nghèo.

Thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách.

Thượng tá Nguyễn Văn Giang, Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 799 cho biết: Cán bộ, chiến sĩ của Đoàn thực hiện “4 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng đồng bào), tìm hướng đi mới giúp đồng bào bớt nghèo, bớt khó khăn; vận động nhân dân định canh, định cư, thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không để kẻ xấu lợi dụng truyền đạo trái pháp luật; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giúp đồng bào ổn định đời sống, nâng cao dân trí, từng bước đẩy lùi hủ tục, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư…

Năm 2020, Đoàn KT-QP 799 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương 3 huyện trong vùng dự án rà soát, lập báo cáo đề xuất Quân khu và Bộ Quốc phòng phê duyệt chủ trương đầu tư cho 3 dự án thuộc 2 khu KT-QP với tổng mức đầu tư 273,1 tỷ đồng. Nghiệm thu và bàn giao cho chính quyền địa phương 9 công trình xây dựng với tổng mức đầu tư hơn 10,8 tỷ đồng tại huyện Hà Quảng gồm: Mương thủy lợi Cốc Bó - Bó Phông, xã Lũng Nặm; đường giao thông Chà Vạc, xã Vân An; 3 điểm trường mầm non tại các xã Nội Thôn, Tổng Cọt, Kéo Yên; công trình nước sinh hoạt Phiêng Pán - Khau Dựa, xã Cần Nông; 3 bể chứa nước sinh hoạt tại xã Kéo Yên.  

Thực hiện Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, ký hợp đồng, đầu tư hơn 1,5 tỷ đồng tập huấn kỹ thuật và cấp, phát 50 con bò cái sinh sản cho các hộ dân 2 xã Khánh Xuân (Bảo Lạc), Nội Thôn (Hà Quảng); 26 con lợn nái đen cho xã Quảng Lâm (Bảo Lâm). Nghiệm thu và thanh toán 1 tỷ đồng công chăm sóc, bảo vệ 2.032 ha rừng tự nhiên tại các xã: Đức Hạnh (Bảo Lâm), Cốc Pàng, Thượng Hà, Khánh Xuân, Xuân Trường (Bảo Lạc). Khảo sát lập Dự án "Bảo vệ và phát triển rừng Khu KT-QP Thông Nông - Hà Quảng giai đoạn 2021 - 2025" dự kiến đầu tư hơn 66 tỷ đồng trồng 700 ha rừng, bảo vệ 13.500 ha rừng tự nhiên, trồng 500.000 cây phân tán, xây dựng 6 km đường lâm nghiệp; 15 km đường ranh cản lửa...

Qua 10 năm thực hiện Dự án trí thức trẻ tình nguyện giai đoạn 2010 - 2020, đã phối hợp đầu tư hơn 100 tỷ đồng hoàn thành xây dựng công trình Doanh trại đội sản xuất tại xã Nà Sác (Hà Quảng) và 3 công trình bản biên giới Lũng Nà, xã Thượng Hà, Lũng Mật, Xà Phìn, xã Xuân Trường (Bảo Lạc); 11 công trình thủy lợi, nước sinh hoạt; 4 công trình đường giao thông; 2 nhà văn hóa thôn Lũng Mần, xã Đức Hạnh (Bảo Lâm), nhà văn hóa xóm Lũng Rì, xã Khánh Xuân (Bảo Lạc); 4 công trình trường học.

Trồng mới 169,1 ha rừng phòng hộ tại các xã Cốc Pàng, Cô Ba, Xuân Trường (Bảo Lạc); trồng 324,1 ha rừng vành đai biên giới, bảo vệ 2.032,3 ha rừng tự nhiên; trồng 7.000 cây phân tán; xây dựng 1,8 km đường lâm nghiệp; làm 4 km đường băng cản lửa. Toàn bộ diện tích rừng đều được nhân dân trồng, chăm sóc đúng kỹ thuật, trên 85% cây sống sau trồng dặm và sinh trưởng, phát triển tốt. 100% diện tích rừng tự nhiên được bảo vệ đúng quy trình, không xảy ra cháy rừng, chặt phá, khai thác rừng bừa bãi.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 799 khám, chữa bệnh cho nhân dân xã Xuân Trường (Bảo Lạc).

Trong 10 năm, đầu tư trên 20 tỷ đồng thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo cho các hộ nghèo thuộc địa bàn 3 huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, Hà Quảng; hỗ trợ 748 con bò cái sinh sản, 402 con lợn nái đen, 200 con dê sinh sản, nuôi bồ câu và nuôi lợn rừng. Khai hoang 132,87 ha trồng lúa nước, trồng 79,6 ha hồi chưng cất tinh dầu, trồng 29,2 ha dâu tằm. Tổ chức 41 lớp tập huấn, chuyển giao kỹ thuật cho 2.469 lượt người; 2.469 hộ/160 thôn, bản được hưởng lợi từ dự án.

Thông qua dự án, các hộ dân cơ bản biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết lựa chọn cây giống, con giống giá trị kinh tế cao để tăng thu nhập, ổn định đời sống, phát triển kinh tế hộ gia đình. Nhiều hộ từ hộ nghèo nay đã thoát nghèo, kinh tế phát triển bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giảm rõ rệt, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc từng bước được nâng cao.

Thời gian tới, Đoàn KT-QP 799 tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng 2 khu KT-QP trên địa bàn 3 huyện. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc nhân dân chăm sóc rừng trồng, bảo vệ rừng tự nhiên. Tiếp tục triển khai thực hiện Dự án bảo vệ và phát triển rừng vành đai biên giới tại 6 xã của huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm, dự kiến trồng 100 ha rừng, bảo vệ 2.032 ha rừng tự nhiên. Theo dõi, đôn đốc hướng dẫn nhân dân chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng ngừa dịch bệnh cho các loại con giống đã được cấp phát; nâng cao đời sống cho người dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.        

Minh Ngọc

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh