Bạn đang xem: Trang chủ » Bạn đọc

Xung quanh việc thu hồi đất tại xã Nguyễn Huệ (Hòa An)

Thứ hai 10/09/2018 14:00

 Kỳ II: Thu hồi đất của dân - cần sự đồng thuận

Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 898/QĐ-UBND về việc thu hồi 5.958 m2 đất, trong đó có 3 hộ dân đang sinh sống tại khu vực km 248 + 400 Quốc lộ 3, địa phận xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ (Hòa An), để giao lại cho Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 thuê đất (đợt 1) thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát. Tuy nhiên, chủ trương này đã không nhận được sự đồng thuận của các hộ dân bị thu hồi đất. Vậy đâu là nguyên nhân?

Nhà của ông Nông Văn Bích được xây dựng trên thửa đất số 7 đã được UBND huyện Hòa An cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tháng 11/2013.

NGƯỜI DÂN ĐÃ CANH TÁC ỔN ĐỊNH LÂU DÀI
Theo tờ Bản đồ địa chính đo đạc đất số 61 do xã lập năm 2007 (để thực hiện dự án cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ dân), khu đất này có 14 thửa đất thì có 7 thửa, gồm các thửa số 17, 19, 20, 21 của ông Sầm Văn Nằng, tổng diện tích 2.113 m2; thửa số 9, 18 của ông Sầm Văn Tình, 816 m2; thửa số 14 của ông Nông Văn Bích, 452 m2 đã được UBND huyện Hòa An cấp GCNQSDĐ tháng 11/2013. Các thửa số 5, 24 của ông Sầm Văn Nằng, thửa số 15 của ông Nông Văn Bích, thửa số 16 của ông Ma Văn Diễn, thửa số 10 của bà Nguyễn Thị Thi và hiện xã đang quản lý 2 thửa đất là số 6 (đang tranh chấp) chưa được cấp GCNQSDĐ và thửa số 8.
Cũng theo tờ bản đồ số 61, ngoài các thửa đất nói trên còn có thửa số 6, diện tích 3.274,1 m2 (đất ông Quảy đang sử dụng) được giao cho xã Nguyễn Huệ quản lý theo Quyết định số 972/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND huyện Hòa An và thửa số 8, diện tích 2.358,4 m2 là đất lâm nghiệp (trồng thông), đất dốc chưa sử dụng do xã quản lý. Khu đất của ông Chuông Kim Quảy (như đã nêu ở kỳ trước), hình thành sau khi san gạt cải tuyến, nắn dòng suối, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 do việc cắt cua đường nên tại khu vực này hình thành khu đất, gồm 1 phần đất lâm nghiệp có diện tích 2.358 m2, nền đường và hành lang đường bộ nhà nước chưa sử dụng đến.
TỪ NGƯỜI ĐI THUÊ - TRỞ THÀNH "CHỦ ĐẤT"
Ông Nông Văn Bích, con rể của ông Sầm Văn Nằng cho biết: Năm 1997, gia đình tôi đã dựng một căn nhà ngói 3 gian tại thửa đất khu vực km 10, Quốc lộ 3 thuộc địa phận xóm Nặm Loát, xã Nguyễn Huệ với các thửa đất số 7, 14, 15 thuộc tờ bản đồ địa chính số 61 lập năm 2007. Năm 2012, là hộ nghèo thiếu đất ở, tôi đã nhờ anh em và được Nhà nước hỗ trợ 8 triệu đồng làm nhà tại khúc cua km 10 cạnh Quốc lộ 3 (đã cắt cua từ năm 2004) và cam kết với Công ty quản lý đường bộ 244 sẽ không đòi hỏi đền bù khi Nhà nước có yêu cầu di dời thu hồi đất. Tháng 11/2013, UBND huyện Hòa An đã cấp GCNQSDĐ số CH01505 cho các thửa đất số 7 và thửa 14, tổng diện tích 1.232 m2 với mục đích sử dụng đất là đất trồng cây lâu năm khác cho gia đình tôi.
Năm 2016, anh Lục Thanh Toàn đã có hợp đồng thuê lại khu đất, gồm các thửa số 7, 14, 15 của gia đình để làm bãi tắm lợn với mức giá thuê 20 triệu đồng/năm, thời gian thuê 4 năm từ tháng 8/2016 - 8/2020 (trả tiền thuê đất vào tháng 8 hằng năm). Năm 2017, anh Toàn đã thanh toán cho gia đình tiền thuê đất năm đầu tiên. Tuy nhiên, đến thời hạn tháng 8/2018 anh Toàn đã không tiếp tục thanh toán tiền thuê đất của năm tiếp theo vì theo anh Toàn đã lập dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát trình UBND tỉnh và đã được tỉnh chấp thuận. Theo bà Triệu Thị Đòng, cán bộ địa chính xã Nguyễn Huệ, nếu doanh nghiệp đã phá hợp đồng thuê đất với người dân (chưa trả tiền thuê năm thứ 2 theo thỏa thuận) thì yêu cầu doanh nghiệp trả lại đất cho dân.
Quá trình triển khai công tác bồi thường (cuối tháng 8/2017), Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng huyện Hòa An tổ chức kiểm đếm cây cối, hoa màu trên mặt bằng xây dựng dự án, lập dự toán bồi thường chi tiết với tổng số tiền 307,8 triệu đồng gồm 29,7 triệu đồng tiền bồi thường đất sử dụng hợp pháp; 89,2 triệu đồng tiền hỗ trợ chuyển đổi nghề; 2 suất tái định cư phân tán cho 2 hộ 160 triệu đồng. Trong đó, 2 hộ được hưởng số tiền bồi thường là Nông Văn Bích được hưởng 100,2 triệu đồng, Sầm Văn Tình được hưởng 207,6 triệu đồng. Tuy nhiên, cả 2 hộ đều không nhận tiền và không chấp nhận. Ngày 29/9/2017, lãnh đạo UBND huyện Hòa An cùng các cơ quan chuyên môn kết hợp UBND xã Nguyễn Huệ, đại diện chủ đầu tư và 3 hộ có đất tổ chức họp triển khai công tác thu hồi đất thực hiện dự án. Tuy nhiên, cả 3 hộ đã có ý kiến không đồng ý với chủ trương của Nhà nước thu hồi đất để giao cho doanh nghiệp thuê lại.  
CHƯA CÓ SỰ THỎA THUẬN VỚI NGƯỜI DÂN
Tháng 7/2018, 5 hộ dân sống tại khu vực này có đơn gửi UBND tỉnh kiến nghị trước việc UBND huyện Hòa An và Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 áp đặt thu hồi đất của dân giao cho doanh nghiệp khi chưa có sự thỏa thuận với người bị thu hồi đất. Theo các hộ này, ông Chuông Kim Quảy có thửa số 6 đã khai hoang phục hóa từ năm 1973, đang trồng ngô và đỗ tương; ông Nông Văn Bích có các thửa số 7, 14 đã được cấp GCNQSDĐ; bà Phùng Thị Phiết có chồng là Sầm Văn Nằng (đã chết năm 2011) có các thửa đất 17, 19, 20, 21 cũng được cấp GCNQSDĐ và 2 thửa số 05, thửa số 24 nhận chuyển nhượng của ông Triệu Thế Trần, xóm Khau Súng, xã Quang Trung năm 1992, năm 1998 đã giao tiền cho ông Trần đầy đủ, sử dụng ổn định, không có tranh chấp; ông Sầm Văn Tình (con bà Phùng Thị Phiết) có các thửa đất số 9, 18 đã được cấp GCNQSDĐ; bà Ma Thị Thúy sử dụng thửa đất số 16 nhận chuyển nhượng từ ông Phùng Văn Sạch từ năm 2007, đến nay sử dụng ổn định không tranh chấp... Trước đó, ngày 21/3/2018, UBND tỉnh đã có Công văn số 634/UBND-NĐ nêu rõ: Dự án Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát do Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 thực hiện tại xã Nguyễn Huệ không thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất theo Điều 62 của Luật Đất đai năm 2013. Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 thực hiện thỏa thuận với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án.

Khu đất lâm nghiệp chưa sử dụng của xã Nguyễn Huệ hình thành do cắt cua Quốc lộ 3 năm 2004 đang được UBND tỉnh giao cho doanh nghiệp thuê xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát.

Ngày 26/6/2018, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Giải phóng mặt bằng huyện Hòa An đã có Công văn số 38/CV-GPMB đề nghị UBND huyện Hòa An thu hồi và hủy bỏ GCNQSDĐ đối với các thửa đất số 6 của ông Chuông Kim Quảy; thửa số 7, 14 của ông Nông Văn Bích, thửa số 9, 18 của ông Sầm Văn Tình, thửa số 17, 19, 20, 21 của ông Sầm Văn Nằng thuộc Tờ bản đồ địa chính xã Nguyễn Huệ lập năm 2007. Cũng theo bà Triệu Thị Đòng, cán bộ địa chính xã Nguyễn Huệ, các thửa đất này cơ bản đã được cấp GCNQSDĐ. Đây là các hộ nghèo của xã, nên nếu thực hiện thu hồi đất của các hộ này giao cho doanh nghiệp thì xã chưa có phương án hỗ trợ tái định cư.
Theo Điều 106, Luật Đất đai năm 2013 về đính chính, thu hồi GCNQSDĐ, khoản 3 điều này nêu rõ: Việc thu hồi GCNQSDĐ đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d, khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền  cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai.    
Để tạo được sự đồng thuận của chính quyền cơ sở và các hộ dân trong việc thực hiện Dự án xây dựng Trung tâm dịch vụ tổng hợp Đại Phát, thiết nghĩ UBND huyện Hòa An cần thanh tra làm rõ việc sử dụng đất và cấp GCNQSDĐ của các hộ trên trước khi quyết định thu hồi đất và hủy bỏ GCNQSDĐ của các hộ trên. Đồng thời, Doanh nghiệp tư nhân Đại Phát 88 cần thực hiện thỏa thuận với các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất hợp pháp để thực hiện dự án theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Xuân Lợi - Ngọc Minh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh