Bạn đang xem: Trang chủ » Bạn đọc

Khoán biên chế và kinh phí quản lý cấp xã thực hiện thế nào?

Thứ bảy 17/09/2016 07:00

Bà Nguyễn Thanh Hoa (Hà Nội) hỏi: Tại sao cấp xã không được khoán biên chế và kinh phí hoạt động thường xuyên như cấp huyện, tỉnh? Vì sao cấp xã thu lệ phí thì phải nộp ngân sách, còn cấp huyện được để lại cho hoạt động cơ quan hoặc tăng thu? Việc cấp xã thu lệ phí phải đưa vào số thu cân đối có phù hợp không?

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của cấp xã, phường, thị trấn thực hiện theo quy định tại Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính. Cụ thể, Khoản 2, Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan Nhà nước có tài khoản và con dấu riêng bao gồm UBND cấp xã, phường, thị trấn.

Về xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với xã, phường, thị trấn, tại Khoản 4, Điều 1 Nghị định số 117/2013/NĐ-CP quy định, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ cách thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 1 Nghị định này và căn cứ Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị  định số 92/2009/NĐ-CP, trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về phương thức xác định kinh phí giao để thực hiện chế độ tự chủ, tổng mức khoán quỹ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, thôn, tổ dân phố bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ 2017 toàn bộ các khoản lệ phí phải nộp ngân sách Nhà nước

Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015 có hiệu lực vào ngày 1/1/2017 quy định toàn bộ các khoản lệ phí nộp ngân sách Nhà nước.

Như vậy, từ ngày 1/1/2017, xã và các cơ quan quản lý Nhà nước ở huyện, tỉnh có thu lệ phí thì phải nộp toàn bộ lệ phí vào ngân sách Nhà nước; phần chi phí trang trải cho công tác thu lệ phí do ngân sách Nhà nước bảo đảm.

Theo Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13, các khoản phí, lệ phí được tổng hợp đầy đủ vào thu cân đối ngân sách Nhà nước.

Vì vậy, cơ quan tài chính cấp trên căn cứ vào tình hình thực hiện năm trước để tính toán giao dự toán thu phí, lệ phí cho ngân sách cấp dưới. Để bảo đảm việc tính toán, giao dự toán thu phí, lệ phí được hợp lý, xã cần xác định cụ thể tình hình thực hiện thu phí, lệ phí năm trước (chi tiết từng khoản thu) đã nộp ngân sách để có căn cứ khi lập dự toán ngân sách năm sau với cơ quan tài chính cấp trên.

Theo Chính phủ

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh