Bạn đang xem: Trang chủ » BHXH

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương mới

Thứ sáu 11/08/2017 14:00

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành Văn bản 3162/BHXH-CSXH ngày 27/7/2017 hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.

 Theo đó, mức điều chỉnh đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp cán bộ xã hằng tháng, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 và số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ, trợ cấp công nhân cao su hằng tháng:

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2017

 

=

Mức hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2017

 

x

 

1,0744

Điều chỉnh mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng đối với người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ trước ngày 1/7/2017:

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng từ ngày 1/7/2017

 

=

Mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng của tháng 6/2017

 

x

 

1,0744

Điều chỉnh trợ cấp người phục vụ như sau: Đối với mức hưởng bằng 80% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.040.000 đồng (80% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng); đối với mức hưởng bằng mức lương tối thiểu chung, bằng mức lương cơ sở thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 1.300.000 đồng.

Điều chỉnh trợ cấp tuất hằng tháng đối với những thân nhân đang hưởng trợ cấp tuất hàng hằng trước ngày 1/7/2017 thì từ ngày 1/7/2017 hưởng mức: Đối với mức hưởng bằng 40% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 520.000 đồng (40% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng); đối với mức hưởng bằng 50% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 650.000 đồng (50% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng); đối với mức hưởng bằng 70% mức lương tối thiểu chung thì mức trợ cấp hằng tháng bằng 910.000 đồng (70% mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).

BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của chính sách BHXH và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng tổ chức chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng quy định đối với đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng do BHXH tỉnh quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh), trả tiền truy lĩnh đối với từng trường hợp cụ thể. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân điều chỉnh mức trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng trong quân đội, công an nhân dân từ ngày 1/7/2017; thực hiện tổng hợp, thống kê theo quy định.

BHXH tỉnh

Viết bình luận

Hãy sử dụng tiếng Việt có dấu khi viết bài. Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng

 (*) 

  (*)

   

Tắt bộ gõ Gõ tự động Telex VNI VIQR 

Số ký tự còn lại:

Protected by FormShield
Refresh